Eco Sud primeşte Autorizaţia Integrată de Mediu pentru Depozitului Ecologic Mofleni şi începe operarea celulei 6

0
133

Transparenţa decizională a autorităţilor emitente rezolvă interesele cetăţenilor şi asigură protecţia sănătăţii acestora.

 Transparenţa decizională a autorităţilor de mediu emitente este un proces dinamic şi pe măsura ce legea este din ce mai aplicată de către funcţionari, se rezolvă interesele cetăţenilor, se asigură protecţia sănătăţii acestora şi dreptul lor la un mediu curat de viaţă.

SC Eco Sud S.A., operatorul Depozitului Ecologic de Deşeuri Urbane şi Industriale Asimilabile Mofleni, singurul depozit ecologic realizat în conformitate cu cerinţele Uniunuii Europene aflat în judeţul  Dolj, a început de săptămâna trecută, exploatarea celulei C6 în care se  depozitează deşeurile colectate din Craiova şi din localităţile limitrofe. În data de 11.09.2018 Eco Sud S.A. a primit revizuirea Autorizaţiei Integrată de Mediu din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Dolj pentru începerea operării celulei 6, Garda de Mediu confirmând  îndeplinirea tuturor obiectivele şi funcţionarea la standarde calitative înalte a depozitului ecologic.

Eco Sud a înaintat documentaţia necesară obţinerii acestei autorizaţii către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj încă din noiembrie 2017, depozitarea deşerilor într-o nouă celulă, respectiv 6, fiind necesară pe fondul atingerii capacităţii de depozitare a actualei celule 5. Eco Sud a angrenat investiţii mari din fonduri proprii în scopul îndeplinirii serviciului de depozitare a  deşeurilor, păstrării standerdelor de calititate a serviciului prestat, cât şi din grija permanentă de a nu întrerupe serviciul de depozitare esenţial pentru păstrarea sănătăţii populaţiei din Dolj.

Întreruperea acestui serviciu ar fi avut consecinţe dezastruoase asupra populaţiei Craiovei şi a celei din îmrejurimi pin alterarea factorilor de mediu ca urmare a emanaţiilor nocive din gunoaiele, ce ar fi putut rămâne în localităţile judeţului şi pe străzi.

Costul de realizare al comprtimentului 6 de depozitare este de peste 1 milion de euro, fonduri private investite de compania Eco Sud, iar cheltuirea acestor resurse financiare a fost facută cu scopul continuării serviciului şi menţinerii standardelor de sănătate a populaţiei deservite.

Aplicarea reală a principiului transparenţei decizionale de către autoritatea emitentă a autorizaţiei, cât şi grija reală faţă de managementul deşeurilor din judeţ şi în final faţă de cetăţean, a dus la o mai mare încredere în legi şi relglementări cu urmări pozitive asupra gestiunii deşeurilor din judeţul Dolj, rezultatul final fiind starea de confort şi sănătate a populaţiei. 

Zona destinată stocării deşeurilor de la Depozitul Ecologic Mofleni se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 39 de hectare, care va fi  compartimentată în 30 de celule de circa 1,3 hectare fiecare. La momentul actual sunt construite 6 celule, depozitarea făcându-se de săptămâna trecută în celula 6. Aici deşeurile depozitate sunt nivelate şi compactate zilnic, iar periodic acoperite cu material inert rezultat din activităţi de demolări şi de construcţie sau pământ. Aceaste proceduri împiedică împrăştierea deşeurilor şi reduc mirosul.

Celula 6 are o capacitate de 200.000 m3 şi a fost construită conform Normativului tehnic de depozitare a deşeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004. Sistemul de impermeabilizare utilizat la amenajarea bazei şi taluzurilor celulei permite exploatarea acesteia fără riscuri în ceea ce priveşte posibilitatea contaminării solului sau a apelor subterane. Acest sistem de impermeabilizare este conform cu prevederile legislaţiei în vigoare, iar în realizarea celulei s-a  ţinut cont de caracteristicile naturale ale amplasamentului şi de natura deşeurilor ce urmează să fie depozitate. Baza şi taluzurile interioare ale celulelei au fost impermeabilizate cu un sistem de etanşare stratificat, format din:  barieră geologică, compactată, geocompozit bentonitic, membrană sintetică (geomembrană) din polietilenă de înaltă densitate şi geotextil neţesut. ”, declară Dan Stănoaia, Director Comercial Eco Sud S.A.

„ Mai mult pentru a nu exista scurgeri de levigat, sistemul de colectare şi transport al acestuia către staţia de epurare a fost construit cu respectarea prevederilor Normativului tehnic de depozitare, cuprinzând urmatoarele elementele: strat drenant din sort având granulometria, grosimea, permeabilitatea hidraulică şi conţinutul de carbonat de calciu specific susţinerii unui astfel de sistem,drenuri absorbanteperforate pe 2/3 din circumferinţă si drenuri colectoare din polietilenă de înaltă densitate amplasate pe fundul celulei, având pante continue până la drenul colector. Drenul colector are un diametrul mai mare decât drenurile abosorbante, astfel încât să poată prelua debitul de levigat rezultat”, mai precizează Dan Stănoaia, Director Comercial Eco Sud S.A.

Deşeurile colectate din judeţul Dolj vor fi descărcate direct în celula 6 prin intermediul rampelor amplasate în interiorul acesteia. O astfel de măsură permite diminuarea cantităţii de levigat generat, elimină împrăştierea deşeurilor uşore în exteriorul celulei şi reduce disconfortul  olfactiv.

Pentru celulele 1-5 a căror operare a fost sistată societatea a început demersurile în vederea obţinerii actelor de reglementare necesare operaţiunilor de închidere.

Fluxul mediu de deşeuri depozitate la Depozitul Ecologic Mofleni se ridică la 300 de tone zilnic, în condiţiile în care depozitul deserveşte întreg Municipiul Craiova, precum şi toate localităţile din Judeţul Dolj. Fiind proiectat pentru a asigura depozitarea a circa 6.000.000 m³ deşeuri, depozitul va funcţiona timp de aproximativ 39 de ani.

„ Depozitul Ecologic de Deşeuri Urbane şi Industriale Asimilabile Mofleni face parte din Masterplanul de deşeuri al judeţului Dolj. În cadrul acestui amplasament sunt depozitate  fracţia reziduală a deşeurilor menajere din judeţ, deşeurile care nu pot fi reciclate, nici compostate, Depozitul Ecologic Mofleni fiind singurul din judet construit în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, iar existenţa acestuia are un impact general pozitiv asupra locuitorilor din judeţul Dolj prin asumarea de către Eco Sud a utilizării celor mai performante tehnologii în scopul dezvoltării durabile, a creşterii confortului şi a calităţii vieţii cetăţenilor”, declară Dan Stănoaia, Director Comercial Eco Sud S.A.

Percepţia publică despre depozitul Mofleni este una pozitivă în rândul cetăţenilor, mirosurile sunt aproape inexistente, iar dovada cea mai bună a acestei afirmaţii este faptul că o mare parte din cetăţenii municipiului Craiova fac activităţi de jogging, aerobic şi divertisment în imediata vecinătate a depozitului Mofleni, într-un aer curat şi bun de respirat.

Salutăm decizia transparentă a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, care a eliberat Autorizaţia de Mediu, dând astfel un semnal pozitiv în palierul de legatură între mediu şi cetăţean, în activitatea zilnică de identificare a nevoilor comunităţii şi satisfacerea acestora în mod continuu.

ECO SUD SA – 20 de ani de experienţă în gestiunea deşeurilor

Eco Sud S.A. este cel mai important furnizor de soluţii integrate de mediu destinate depozitării şi eliminării deşeurilor menajere solide urbane şi a deşeurilor industriale. Eco Sud deţine în prezent în portofoliu cinci Centre de Management al Deşeurilor (Depozitul Ecologic Vidra-Bucureşti, Depozitul Ecologic Mofleni-Craiova, Depozitul Central Mavrodin-Alexandria, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Frăţeşti Giurgiu, Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide Bacău) şi gestionează aproximativ 20% din cantitatea de deşeuri produsă în România, lucru care o plasează în postura de lider naţional în acest domeniu. Extinderea activităţii Eco Sud S.A. în regiunea Moldova, respectiv  în judeţul Bacău,  înseamnă pentru companie o majorare a cotei de piaţă de la 13% la 19%.

Obiectivul companiei este acela de a crea parteneriate stabile cu reţeaua de clienţi şi comunităţile în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, pentru o gestiune eficientă a serviciilor şi pentru a promova o reducere progresivă a cantităţilor de deşeuri generate, de la colectare până la depozitarea finală. Prin acest proces Eco Sud S.A. recuperează resurse valoroase şi necesare calităţii vieţii.

Compania este licenţiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.

Bucureşti, 17 septembrie 2018

ECO SUD S.A