A început selecţia la Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori

0
136

Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj îşi selectează, şi în acest an, elevii şi cadrele didactice dornice de performanţă. Vor fi constituite 35 de grupe pentru elevii din clasele IV – XII, la cinci discipline: matematică, fizică (cu 12 locuri pentru clasele VII – XII, la Fizică aplicată în astronomie), Biologie, Chimie şi Informatică. Pregătirea elevilor se va face, în funcţie de disciplină şi an de studiu, în grupe de minimum opt şi maximum zece copii, atât în timpul anului şcolar, fără a perturba programul de învăţământ, cât şi în vacanţe, cu un program de şase – zece ore săptămânal. Pentru evaluarea potenţialului elevilor capabili de performanţă, va fi constituită o comisie, prin decizia inspectorului şcolar judeţean, din care vor face parte doi psihologi, două cadre de specialitate, inspectorul şcolar sau metodistul de la fiecare disciplină. Înscrierile copiilor au început pe 11 septembrie şi se vor finaliza pe 20 septembrie, concursul de selecţie urmând a avea loc pe 22 septembrie, cu o zi în urmă având loc repartizarea în sălile de examinare. În data de 24, se vor afişa primele rezultate, în aceeaşi zi se vor depune contestaţiile, iar pe 26 vor fi anunţate rezultatele finale. În ziua de 05 octombrie va fi cunoscută componenţa grupelor,  iar pe 06 octombrie vor începe cursurile.

Elevii care s-au calificat la fazele naţionale ale Olimpiadelor organizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale sunt exceptaţi de la testări, iar, în limita a maximum cinci elevi/grupă, Comisia Judeţeană poate aproba şi înscrierea celor care au obţinut premiile I, II , III sau menţiune, la fazele judeţene. De asemenea, a început şi selecţia profesorilor, care se va încheia pe 5 octombrie. Aceştia vor fi aleşi, pe baza rezultatelor obţinute, de către o comisie , numită prin decizia inspectorului general, din care fac parte inspectorul general-adjunct, inspectorul de specialitate şi directorul Centrului de Excelenţă, pe baza portofoliului şi a susţinerii unui interviu. Celor selectaţi cu normă întreagă la Centrul de Excelenţă li se suspendă contractul individual de muncă la unitatea de unde vin şi le se păstrează catedra pe perioada exercitării funcţiei la CE.