Conferinţa Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română, ediţia a X-a

0
135

Universitatea din Craiova, prin Departamentul de Informatică şi Facultatea de Litere, alături de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Facultatea de Informatică (UAIC-FII), Academia Română, prin Institutul de Cercetări în Inteligenţă Artificială (AR-ICIA) Bucureşti, şi Institutul de Informatică Teoretică Iaşi (AR-IIT) şi Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, sub auspiciul Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), organizează cea de-a X-a ediţie a Conferinţei Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română, intitulată Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române.

Acest al zecelea eveniment din serie va fi găzduit, în perioada 18-19 septembrie, de Universitatea din Craiova, în Aula Magna a Facultăţii de Drept şi Ştiințe Sociale. Seria de manifestări Resurse Lingvistice Româneşti şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române este considerată manifestarea tradiţională a Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română (ConsILR), grup de lucru constituit în martie 2001, sub egida Comisiei de Informatizare pentru Limba Română a Academiei Române.

Tematica abordată în cadrul seriilor de conferinţe ConsILR se referă la: realizarea de resurse lingvistice româneşti, textuale ori vorbite, în forma originară ori adnotată; crearea de corpusuri româneşti reprezentative; realizarea de colecţii lexicografice româneşti în format electronic; tehnologii lingvistice aplicate limbii române şi/sau altor limbi (dar cu aplicabilitate pentru limba română); aplicaţii în care au fost utilizate tehnologii lingvistice pentru limba română; realizări de lingvistică teoretică cu aplicaţii în tehnologia limbii române; crearea, completarea, adnotarea şi utilizarea resurselor şi a tezaurelor multilingve, în care una din limbi este limba română; alinierea resurselor multilingve de natură diversă, cu accent pe resursele limbii române; aplicaţii ale resurselor multilingve aliniate în traducerea automată, extragerea de informaţii, dezambiguizarea sensurilor, web-ul semantic etc., proiecte de cercetare ce implică dezvoltarea de resurse şi instrumente dedicate limbii române .

Se intensifică schimburile de experienţă între cercetătorii

Ca toate ediţiile anterioare ale manifestării, şi ediţia din acest an urmăreşte antrenarea tinerilor cercetători şi studenţi ce se pregătesc pentru o carieră în domeniul tehnologiilor limbajului, încurajarea colaborărilor interne şi internaţionale, crearea cadrului unor întâlniri între tineri cercetători şi personalităţi dintre cele mai reprezentative care lucrează în domeniul limbii române în ţară şi în străinătate, dar şi realizarea unei unităţi de comunicare şi colaborare între lingvişti şi informaticieni care lucrează în tehnologiile limbajului natural.

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor interesaţi de realizarea de resurse lingvistice ori lexicografice româneşti în format electronic, de realizarea de dicţionare, tezaure, corpusuri (dintre care unele incluzând adnotări), tehnologii informatice aplicabile limbii române, aplicaţii în care au fost utilizate tehnologii lingvistice pentru limba română, realizări de lingvistică teoretică în studiul limbii române şi din care tehnologiile informatice să se poată inspira.

„Obiectivul principal al acestei manifestări este perfecţionarea cercetării ştiinţifice româneşti din zona tehnologiilor limbajului dedicate limbii române, până la atingerea unui nivel comparabil cu a limbilor intens tehnologizate. Evenimentul va intensifica schimburile de experienţă între cercetătorii români care lucrează în ţară şi cei din diasporă pentru apropierea nivelului cercetărilor în tehnologia limbii române de cel mondial, pentru statornicirea unei terminologii coerente în limba română pentru acest domeniu şi, nu în ultimul rând, pentru cunoaşterea eforturilor comune desfăşurate de specialişti din diferite centre ale României ori din afara ei. Evenimentul va continua procesul de apropriere terminologică şi cunoaştere reciprocă între, pe de o parte, domeniile clasice ale lingvisticii româneşti şi cele informatizate  şi, pe de altă parte, cercetătorii şi cadrele didactice universitare care lucrează în aceste domenii”, afirmă organizatorii Conferinţei Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română.

Conferinţa ConsILR se înscrie în seria conferinţelor care vizează tehnologiilor limbajului natural, dedicate limbilor dintr-o anumită zonă geografică. Ca şi în ediţiile anterioare, ediţia din 2011 a ConsILR are ca scop prezentarea cercetărilor originale din domeniul procesării limbajului natural cu aplicabilitate pentru limba română (din interiorul şi din exteriorul ţării). Lucrările conferinţei vor fi publicate în limba engleză, într-un volum dedicat conferinţei.

În ultimii ani, interesul în tehnologiile limbajului natural se manifestă cu pregnanţă în mediul industrial/comercial care, preluând rezultatele cercetărilor din domeniul inteligenţei artificiale şi al lingvisticii, lansează din ce în ce mai multe dintre aplicaţiile aşteptate de societatea informaţională. Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare automată a textelor şi a vorbirii are implicaţii însemnate în perfecţionarea motoarelor de căutare pe Internet, a aplicaţiilor de recunoaştere şi generare a vocii umane (serviciile automate pentru clienţi asigurate prin roboţi conversaţionali), de clasificare automată a documentelor, de traducere automată, în Web-ul semantic etc.