În termen de 60 de zile de la absolvire, /  Tinerii se pot înregistra în evidenţele AJOFM Dolj

0
354
Absolvenții instituţiilor de învăţământ trebuie ca în termen de 60 de zile de la absolvire, să se înregistreze în evidenţele Agenției Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă.
Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele instituției noastre, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare. „Precizăm că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”, se precizează într-un comunicat de presă al Agenției Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj.
Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019
Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana, în vârstă de minim 16 ani, care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. „Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele Agenției Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Doljca persoane în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate, în original şi copie; actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie şi nu în ultimul rând, adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale”, se mai spune în comunicatul respectiv.
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educaţiei Naționale „cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.