Astăzi, se susţine Concursul naţional de titularizare în învăţământ

0
354

              Astăzi, va avea loc Concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2019. În judeţul Dolj , s-au înscris 970 de candidaţi, dar nu sunt foarte multe posturi titularizabile scoase la concurs. Examenul se va desfăşura în patru centre, toate constituite în Craiova.

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit graficul desfăşurării Concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2019. La Examenul care se va desfăşura astăzi, în Dolj s-au înscris 970 de candidaţi, care vor susţine proba scrisă la patru centre desemnate în acest sens: Liceul „Matei Basarab”, Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Liceul „Traian Vuia” şi Liceul Tehnologic de Transporturi , toate din Craiova.

Cele mai multe posturi titularizabile scoase la concurs sunt la Muzică instrumentală (13), Corepetiţie (patru) şi Educaţie fizică şi sport – pregătire sportivă de specialitate (trei). Afişarea rezultatelor iniţiale se va face în ziua de 23 iulie, iar înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare judeţene şi transmiterea acestora la centrele de evaluare va avea loc în intervalul 23 -24 iulie, rezolvarea contestaţiilor având loc între 24 – 29 iulie, comunicarea rezultatelor finale fiind afişată pe 30 iulie.

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare de minimum 7,00, conform Metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, indiferent de statutul candidaţilor , pe posturi didactice/catedre vacante publicate, pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care a fost susţinută proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descerescătoare a mediilor de repartizare, va avea loc pe 31 iulie.