S-a încheiat înscrierea la învăţământul profesional

0
76

Simona Ciulu

Au fost finalizate înscrierile în învăţământul profesional de stat şi particular, depunându-şi cereri, de urmare a cursurilor de trei ani, 823 de tineri, pe cele 1.456 de locuri eliberate de către Ministerul Educaţiei  şi Cercetării Ştiinţifice. „Sunt 22 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, la forma de stat, şi una din domeniul privat. S-a stabilit că, în trei dintre cele de la buget, va avea loc o probă suplimentară de admitere: Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” Craiova, Liceul Tehnologic „C.N. Plopşor” Pleniţa şi Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea. De asemenea, la Liceul Tehnologic de Transporturi Căi-Ferate Craiova, va fi organizată o etapă de preselecţie a candidaţilor, solicitată de agenţii economici cu care unitatea de învăţământ are contracte de şcolarizare şi practică”, a spus prof. Simona Ciulu, inspector discipline tehnice în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.