FEIS, elementul central al Planului de investiţii pentru Europa

0
299

Parlamentul European a votat, la începutul acestei săptămâni, adoptarea regulamentului de prelungire şi îmbunătăţire a Fondului european pentru investiţii strategice (FEIS), elementul central al Planului de investiţii pentru Europa. Una dintre principalele prevederi din noul regulament este creşterea obiectivului de investiţii de la 315 la cel puţin 500 de miliarde de euro.

Planul de investiţii pentru Europa, denumit şi Planul Juncker, se axează pe stimularea investiţiilor pentru a crea locuri de muncă şi a genera creştere economică, prin utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare noi şi existente, eliminarea obstacolelor din calea investiţiilor şi asigurarea vizibilităţii şi asistenţei tehnice pentru proiectele de investiţii. Fondul european pentru investiţii strategice (FEIS) este elementul central al Planului Juncker. Acesta oferă o garanţie de primă pierdere, ceea ce permite Băncii Europene de Investiţii (BEI) să investească într-un număr mai mare de proiecte, adesea mai riscante.

 „Planul de investiţii a adus beneficii reale companiilor din Europa. Vrem să facem şi mai mult. Am analizat reacţiile primite privind modul în care funcţionează Fondul european pentru investiţii strategice şi am făcut unele îmbunătăţiri. Am sporit transparenţa deciziilor de investiţii ale FEIS şi asistenţa tehnică furnizată la nivel local. De asemenea, prelungim durata FEIS până la sfârşitul anului 2020, iar obiectivul de investiţii creşte la 500 de miliarde de euro. FEIS a contribuit deja la crearea a 300.000 de locuri de muncă şi ne dorim să continuăm în acelaşi ritm.”, a subliniat Jyrki Katainen, vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate.

Îmbunătăţirea mediului de afaceri în UE

Noua versiune îmbunătăţită a FEIS prevede: transparenţă sporită, prin publicarea online a deciziilor Comitetului pentru investiţii (link is external), publicarea Tabloului de bord al indicatorilor după semnarea fiecărui proiect FEIS şi, nu în ultimul rând, printr-o detaliere a criteriilor de eligibilitate pentru obţinerea de finanţare prin FEIS; proporţie mai ridicată de proiecte durabile, prin creşterea la 40% a proporţiei proiectelor cu finanţare FEIS care contribuie la combaterea schimbărilor climatice, dar şi prin vizarea unor noi sectoare; importanţă sporită acordată proiectelor mici, prin creşterea procentului garanţiei pentru IMM-uri de la 26% la 40% şi prin facilitarea creării de platforme de investiţii, care să grupeze proiectele mici în funcţie de temă sau regiune; asistenţă tehnică sporită la nivel local, prin intermediul Platformei europene de consiliere în materie de investiţii (link is external), cu accent pe intensificarea asistenţei personalizate pe teren şi nu în ultimul rând, îmbunătăţirea mediului de afaceri în UE, în urma unei evaluări complete a acţiunilor realizate în acest sens de la începutul mandatului Comisiei Juncker, atât la nivelul UE, cât şi în statele membre.

***

Regulamentul FEIS 2.0 este prevăzut să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018.