Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentelor de control în domeniul Relaţiilor de Muncă au verificat 1.214 agenţi economici

0
93

Prin activitatea desfășurată Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj urmărește diminuarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, creșterea gradului de respectare a prevederilor legale în vigoare și combaterea fenomenului de muncă nedeclarată. În primele 9 luni ale anului 2018 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj a urmărit diminuarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, creșterea gradului de respectare a prevederilor legale în vigoare și combaterea fenomenului de muncă nedeclarată. Controalele au avut preponderent caracter preventiv, inspectorii de muncă punând accent pe informarea și îndrumarea angajatorilor în scopul promovării de bune practici și consolidării culturii de prevenire a accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale. Prin aceste acțiuni de verificare și îndrumare s-a urmărit, totodată, ca angajatorii să conștientizeze și să remedieze deficiențele în scopul preîntâmpinării transformării muncii declarate în muncă nedeclarată ori semideclarată.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj se dorește, atât garantul instituțional al respectării drepturilor din domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă al tuturor lucrătorilor, cât și partenerul de încredere al angajatorilor în identificarea și gestionarea problemelor majore cu care aceștia se confruntă în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă prin activități de îndrumare și informare completă în domeniul de expertiză al instituției.

Acțiunile întreprinse în domeniul Relaţiilor de Muncă

În primele 9 luni ale anului 2018, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentelor de control în domeniul Relaţiilor de Muncă au verificat 1.214 agenţi economici la care au constatat un număr de 973 deficiențe pentru care au dispus măsuri de remediere și au aplicat 281 de sancțiuni contravenționale, din care 173 de avertismente și 108 amenzi.

Principalele deficiențe pentru care au fost aplicate sancțiuni în domeniul relațiilor de muncă au fost:

  1. Nerespectarea prevederilor referitoare la repausul săptămânal;
  2. Nerespectarea prevederilor referitoare la munca suplimentară;
  • Nerespectarea prevederilor referitoare la munca de noapte;
  1. Nerespectarea prevederilor referitoare la evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru;
  2. Nerespectarea prevederilor Legii nr. 156/2000 privind privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.

Controalele efectuate în domeniul relaţiilor de muncă au fost mediatizate, în speranţa unui efect educaţional asupra angajatorilor, dar mai ales a angajaţilor, în probleme de legislaţia muncii.

De asemenea, I.T.M. Dolj a efectuat acțiuni mixte de control în colaborare cu Jandarmeria, I.P.J., O.R.I., A.N.A.F., C.J.P., A.J.O.F.M..

A.1. Rezultatele acţiunilor întreprinse de I.T.M. Dolj în vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată şi semideclarată

Munca fără forme legale are consecinţe atât asupra lucrătorului, cât şi asupra angajatorului, în sensul că: persoana care prestează muncă fără forme legale este lipsită de protecţie socială în perioada prestării muncii, precum şi ulterior, iar angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza lucrătorul pentru eventualele pagube produse de acesta.

Prin modificările aduse Codului Muncii în august 2017 (O.U.G. nr. 53/20017), a fost introdus termenul de “muncă nedeclarată” în această denumire intrând:

  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii – ceea ce anterior numeam munca “la negru”;
  • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în Revisal cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
  • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Din cei 1.214 angajatori verificaţi în primele 9 luni ale anului 2018, aproximativ 5,27 % au fost depistaţi şi sancţionaţi pentru utilizarea de personal fără forme legale de angajare.

În primele 9 luni ale anului 2018 inspectorii de muncă au depistat 79 persoane care lucrau fără forme legale la 64 de angajatori, fapt pentru care aceștia au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare de 1.370.000 lei.