8.423 persoane angajate prin intermediul AJOFM Dolj

0
56

În primele 9 luni ale anului 2018, ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Dolj au fost încadrate în muncă 8.423 persoane, dintre care 3.364 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 2.998 au peste 45 de ani, 2.075 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.958 au între 25 și 35 de ani, iar 1.392 sunt tineri sub 25 de ani .

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 4.748 provin din mediul urban, iar 3.675 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii primare/gimnaziale (3.300), urmate de cele cu studii liceale/postliceale (2.629). Numărul celor cu studii profesionale este de 1.601, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 893.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dolj, 4.901 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 9 luni ale anului 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 14.952 persoane.