CAS Dolj a plătit datoriile către spitale

0
74

După ce managerii mai multor spitale doljene s-au plâns că întâmpină mari dificultăţi în plata datoriilor către furnizorii de medicamente, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) a achitat restanţele pe care le avea către unităţile sanitare din judeţ. Ca de obicei, suma de bani cea mai mare a revenit Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova.  

Conform legislaţiei în vigoare, Casa de Asigurări de Sănătate este instituţia care încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din asistenţa spitalicească ţinând cont de Contractul-cadru şi de normelor de aplicare ale acestuia, în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinaţie. Anul acesta, la capitolul credite de angajament, Casa de Asigurări de Sănătate a avut prevăzută suma de 212.379.000 lei, în timp ce la capitolul credite bugetare – sumă ce poate fi plătită – este vorba de 213.289.000 lei.

13 spitale doljene au primit bani

În aceste condiţii, Casa de Asigurări de Sănătate Dolj a plătit datoriile către 13 unităţi sanitare din judeţ. Banii cei mai mulţi, peste 16 milioane de lei, i-a primit Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova. De asemenea, restanţele au fost achitate şi către Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” – 1.233.179 de lei, Spitalul de Neuropsihiatrie – 1.624.740 de lei, Centrul de Cardiologie – 675.728 de lei, Spitalul Băileşti – 399.221 lei, Spitalul Calafat – 727.210 lei, Spitalul Filiaşi – 1.017.401 lei, Spitalul Poiana Mare – 643.261 lei, Spitalul Leamna – 148.380 lei, SC ONCOLAB SRL – 31.462 lei, SC MOGOŞ MED SRL – 2.884 lei, SC HIT-MED SRL – 13.572 lei şi SC MEDA SRL – 36.182 de lei.

Cadrul legal conţine, de asemenea, prevederi referitoare la eventuale regularizări, în condiţiile suplimentării de fonduri bugetare şi depăşiri sau nerealizări ale valorilor de contract.

De asemenea, reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au anunţat că vor face, în continuare, toate demersurile necesare pentru suplimentarea bugetului alocat, în funcţie de necesităţi şi de solicitări.

Mai întâi plata datoriilor, apoi rectificare

De altfel, reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au anunţat că vor analiza situaţia fiecărui spital în parte, urmare a ordonanţei care permite noi angajamente bugetare doar după plata datoriilor. În calcul va fi luat numărul de internări realizate până în luna octombrie, dar şi estimarea de cazuri până la sfârşitul anului. Abia apoi, casele judeţene de asigurări de sănătate vor putea încheia contracte suplimentare pentru asigurarea sumelor necesare decontării serviciilor medicale spitaliceşti.

După ce spitalele au anunţat blocarea activităţii, deficitul în sistem fiind de 700 de milioane de lei şi Ministerul Sănătăţii va analiza ordonanţa de urgenţă care prevede că ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după plata datoriilor.

Oficialii din Ministerul Finanţelor au declarat că în aproximativ două săptămâni va fi elaborată şi aprobată rectificarea bugetului de stat şi a bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, care va avea în vedere şi necesităţile de finanţare suplimentare ale spitalelor.

Ordonanţa de urgenţă nr. 47 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 6 septembrie a.c., şi prevede că „ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia anului curent, cu excepţia celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de finanţare a proiectelor derulate prin programe naţionale”. Ordonanţa are în vedere şi spitalele, deficitul bugetar din Sănătate ajungând la 700 de milioane de lei, fapt ce ar putea pune în pericol chiar funcţionarea unităţilor sanitare.