DISPOZIŢIA NR.1897 – PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

0
77

 MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                              Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                                   Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

DISPOZIŢIA NR.1897

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 19.10.2012, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova reprezentantului minorităţii macedonene în Parlamentul României, deputat Liana Dumitrescu.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

                                                                                                                 Emisă azi  15.10.2012

 

                PRIMAR,                        SECRETAR,      
    Lia Olguţa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

 

     

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC