Vin banii din urmă, pentru cadrele didactice

0
105

1Toate unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar doljean au fost înştiinţate pentru punerea în aplicare a legislaţiei, în ceea ce priveşte plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat, pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.

 Au fost publicate normele metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011. „Prezentele norme au ca obiect stabilirea procedurilor în vederea plăţii diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic. Este vorba de sumele cuvenite celor din predare, conducere, îndrumare şi control, precum şi personalului didactic auxiliar din învăţământul de stat, inclusiv biblioteci centrale universitare, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2008 şi 2009 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu completările ulterioare ale Legii – cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu completările Legii nr. 284/2010, la care se adaugă modificările survenite prin Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, şi neachitate, aferente intervalului 1 pctombrie 2008 – 13 mai 2011. Plata diferenţelor de drepturi salariale către beneficiari se realizează eşalonat, pe o perioadă de cinci ani, aşa vum prevede metodologia. Vom aplica tot ceea ce ţine de legislaţie ”, a precizat prof.  Nicuşor Cotescu, inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Reguli de plată…

Ca beneficiari, apar cei care fac parte din personalul didactic şi didactic auxiliar , cel de conducere, de îndrumare şi control în învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, precum şi cele din bibliotecile centrale universitare, încadraţi în perioada 1 octombrie 2008 – 13 mai 2011, respectiv într-un interval din aceeaşi perioadă, dar care nu au beneficiat de plată în alte condiţii legale. Sursele de finanţare pentru alocarea fondurilor necesare plăţii diferenţelor se asigură din mai multe părţi: pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat – din sumele defalcate din TVA, de la bugetul de stat, prin structurile locale; pentru instituţiile de învăţământ superior şi cele subordonate MENCS – de la bugetul de stat, prin cel al ministerului. Cei care sunt pensionaţi până pe 8 mai 2016 inclusiv sunt îndreptăţiţi să primească drepturile cuvenite, într-o singură tranşă. Pentru cei care îşi încetează activitatea, prin ieşirea la pensie, după 8 mai 2016, li se achită totalul, în termenul de cinci ani prevăzut de lege, cel mai târziu la data pensionării, diferenţa dintre drepturile cuvenite şi cele efectiv fiins  plătite în tranşe trimestriale egale. În vederea calculării diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin beneficiarilor, angajatorii vor proceda la calculare pentru intervalul amintit, după caz, prin multiplicare cu 1,000 a valorii de 400 de lei, în locul celei utilizate la momentul plăţii salariilor. Diferenţele se determină prin scăderea din salariul brut lunar rezultat prin utilizarea coeficientului de multiplicare a venitului brut aferent lunii în cvare de face calculaţia. Pentru cei care au prestat, în perioada amintită, în mai multe unităţi, fiecare angajator va efectua calculele.