Amenzi de peste 22.000 de lei, aplicate de inspectorii de muncă doljeni

0
172

În perioada 02-06 iunie 2020 s-a desfășurat, sub coordonarea Inspectiei Muncii, ”Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi campania de control în domeniul sanatatii si securitatii in munca la angajatorii care își desfășoară activitatea în urmatoarele domenii: fabricarea si comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte”.

Grupul țintă a fost format din angajatori și lucrători care își desfășoară activitatea în domeniiile de fabricare si comercializare a produselor textile, confecţii, pielărie si încălţăminte . În domeniul relațiilor de muncă controalele au avut ca obiectiv: Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea masurilor care se impun pentru determinarea respectării de catre angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile fabricarea si comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie si încălţăminte; Identificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor şi a tinerilor; Creşterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; Diminuarea consecințelor sociale și economice negative ce derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfasoara activitati in domeniile fabricarea si comercializarea produselor textile, confectii, pielarie si incaltaminte, a prevederilor legale menționate; Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare. În vederea realizării obiectivelor, inspectorii de muncă au efectuat acțiuni de control la 43 de angajatori doljeni. Cu ocazia verificărilor au fost depistate, 30 deficiențe pentru care inspectorii au dispus măsuri de remediere, trei dintre angajatorii verificați fiind sancționați contravențional cu trei amenzi în valoare de 7.500 lei și 33 avertismente. Principalele deficienţe constatate au fost: muncă cu persoane fără forme legale de angajare; lipsa evidenţei timpului de muncă la punctul de lucru; lipsa copiilor contractelor de muncă la punctul de lucru; suspendarea contractelor de muncă au fost transmise cu întârziere; drepturile salariale neachitate; contractele de muncă cu timp parţial nu aveau repartizarea timpului de lucru.”Acțiunile de control au avut caracter inopinat, în cadrul acestora urmărindu-se, acolo unde a fost cazul, și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare”, a precizat Cătălin Mohora, inspector – şef al ITM Dolj.

Controale şi pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă controalele au avut ca obiectiv: diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniile fabricării produselor textile, confecţii, pielărie si încălţăminte; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucratorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte. Inspectorii de muncă au efectuat acțiuni de control la 36 de angajatori doljeni şi, în urma  verificărilor, au fost depistate 48 deficiențe pentru care inspectorii au dispus măsuri de remediere, pentru 31 dintre angajatorii verificați inspectorii de muncă aplicând 35 de sancțiuni contravenționale (2 amenzi în valoare de 15.000 lei și 33 avertismente). Deficiențele frecvent constatate: tablouri electrice neasigurate;control medical periodic expirat; ventilaţie mecanică deficitară; instruire superficială sau neefectuată; căi de acces blocate; lipsa planului de revizii si reparaţiilor. În acțiunile de control inspectorii de muncă au urmărit cu precădere verificarea modului în care unitățile de profil respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.