Spitalele caută medici în alte ţări

0
202

Sistemul de sănătate românesc se confruntă de mai mulţi ani cu un deficit acut de cadre medicale, după ce mii de specialişti, formaţi în profesie în România, au plecat în străinătate. În aceste condiţii, una din măsurile preconizate pentru reducerea acestui neajuns este atragerea personalului medical de specialitate din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

medici 1În acest sens, se află în dezbatere publică un proiect de act normativ, prin care titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de statele terţe altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, echivalente specialităţilor medicale clinice şi paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, s-ar putea recunoaşte ca şi certificate de medic specialist eliberate de Ministerul Sănătăţii.

Proiectul de act normativ facilitează accesul medicilor, cetăţeni ai unui stat terţ care solicită sau sunt titulari ai Cărţii Albastre UE, în scopul exercitării profesiei pe teritoriul României, astfel acoperindu-se deficitul de personal înalt calificat din sectorul de sănătate. Se creează, totodată, condiţiile pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale specializate din unităţile sanitare publice care înregistrează un deficit minim de 30% din necesarul de medici specialişti, în special în zone defavorizate din punct de vedere socio-economic (judeţe precum Călăraşi, Hunedoara, Tulcea, Vaslui).

În ce condiţii este recunoscută formarea de medic specialist

mediciPotrivit proiectului, o condiţie a recunoaşterii este aceea ca formarea de medic specialist pentru care se solicită echivalarea s-a efectuat în condiţii de studiu şi practică medicală care asigură competenţa profesională a acestuia, cel puţin similară cu competenţa profesională a medicilor pe plan naţional.

În cazul în care nu sunt întrunite în totalitate criteriile de recunoaştere o comisie mixtă poate institui procedura unei probe de aptitudini profesionale care are ca scop evaluarea parcursului profesional teoretic şi a abilităţilor practice ale solicitantului. Proba de aptitudini profesionale constă în susţinerea şi promovarea a două componente, teoretică şi clinică sau practică în funcţie de specialitate, subiectele făcând parte din tematica examenului de medic specialist aflată în vigoare.

Proba de aptitudini profesionale constă în susţinerea şi promovarea a două componente, teoretică şi clinică sau practică în funcţie de specialitate, subiectele făcând parte din tematica examenului de medic specialist aflată în vigoare. Punctajul de promovare al fiecărei probe este de minimum 7.00, pe baza baremului întocmit de comisia de examinare Proba de aptitudini profesionale se consideră promovată dacă la finalizarea examinării solicitantul obţine minimum media 7.00. Rezultatul probei de aptitudini profesionale se comunică în scris solicitantului de către Comisie şi Ministerului Sănătăţii împreună cu procesul verbal încheiat în acest scop.

Peste 50.000 de asistenţi medicali au plecat în străinătate începând cu 2007

Din 2007 până în prezent, peste 18.000 de medici şi 50.000 de asistenţi medicali au părăsit sistemul sanitar românesc pentru a profesa în spitalele din străinătate. Aproximativ 3% dintre doctorii români şi 5-10% dintre asistente emigrează în fiecare an, iar cele mai frecvente destinaţii sunt Italia, Franţa, Spania, Marea Britanie şi ţările din nordul Europei. În plus, statul român a pierdut şi foarte mulţi bani. Pentru formarea unui medic timp de şase ani, statul cheltuieşte aproximativ 30.000 de lei, iar pentru specializarea acestuia, încă 21.000 de lei, în total aproximativ 51.000 de lei în total. Şi mai îngrijorător este însă faptul că s-a coborât sub pragul critic de 40.000 de medici cu liberă practică.

România a oferit în ultimii 10 ani medici şi cadre medicale în valoare de 600 de milioane de euro. Aşa se face că sunt zone în ţară total neacoperite din punctul de vedere a existenţei medicului. Iar în spaţiul rural sunt cele mai mari probleme în ceea ce priveşte lipsa personalului sanitar. Şcolile de medicină din România scot aproximativ 3.000-3.500 de absolvenţi pe an şi anual pleacă din ţară aproape 3.000. Alarmantă este situaţia din spitale, unde există un deficit major de medici, în cazul unor specialităţi importante precum ATI, chirurgie toracică sau cardiovasculară, radioterapie sau geriatrie.