Pensionarii, aşteptaţi să-şi ridice abonamentele RAT gratuite

0
67

abonamentRAT Craiova a anunţat că, începând cu data de 1 iulie, pensionarii cu un venit din pensie mai mic de 1.000 de lei şi cei cu vârsta de peste 70 de ani, care beneficiază de gratuitate pe transportul public în comun, trebui să circule în baza unui abonament gratuit. Potrivit conducerii fostei regii, legitimaţiile se pot elibera de la orice casă de bilete, pe baza actului de identitate, în original, şi a cuponului de pensie din luna anterioară celei în care se solicită abonamentul, în original şi copie. Abonamentele eliberate astfel vor fi valabile pe o perioadă de un an. Abonamentul gratuit îşi pierde valabilitatea în condiţiile în care valoarea pensiei depăşeşte 1.000 de lei – în cazul pensionarilor sub 70 de ani sau dacă pensionarii îşi schimbă domiciliul din municipiul Craiova.