În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 7 514 milioane euro

0
496

În luna ianuarie 2023, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 949 milioane euro, comparativ cu 1 138 milioane euro în luna ianuarie 2022, conform datelor transmise de BNR, printr-un comunicat de presă. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 262 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 522 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 100 milioane euro, față de un excedent de 90 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 119 milioane euro. În același comunicat se vorbește și despre investiţiile directe ale nerezidenţilor în România, care au însumat 1176 milioane euro (comparativ cu 872 milioane euro în luna ianuarie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 919 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 257 milioane euro. În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 7 514 milioane euro. “Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 8,8 la sută în luna ianuarie 2023, comparativ cu 15,8 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2023 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2023 a fost de 87,9 la sută, comparativ cu 82,7 la sută la 31 decembrie 2022.”, se precizează în comunicatul de presă remis de BNR.