Campanie de prevenire a consumului de noi substanţe psihoactive

0
246

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) lansează Campania Naţională de prevenire a consumului de noi substanţe psihoactive – „Fii liber!”. La nivel local, aceasta va fi implementată de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Dolj, în calitatea sa de coordonator local al politicilor publice în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, în perioada martie – decembrie 2020.

Principalele obective ale campaniei naţionale media de prevenire a consumului de noi substanţe psihoactive (NSP) sunt creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare, cu privire la efectele medico – psiho – sociale ale consumului de substanţe noi psihoactive, precum şi dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă la nivelul populaţiei , cu vârsta cuprinsă între 15 – 64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară şi la risc de consum de droguri, respectiv 15 – 34 de ani. „Suntem parte din acest program şi vom implementa, la nivel local, această campanie. Beneficiari estimaţi, la nivel naţional, ai campaniei sunt 47.000 de elevi şi studenţi, 2.500 de profesori, 20.000 de părinţi, 2.500 de reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ONG –urilor partenere, două milioane de persoane între 15 – 34 de ani, fiind realizate aproximativ 200 de activităţi de informare privind riscurile şi efectele consumului de NSP şi promovate modalităţile sănătoase de petrecere a timpului liber în zone recreaţionale. De asemenea, sunt estimaţi ca beneficiari indirecţi 50.000 de elevi şi studenţi, 25.000 de aparţinători legali şi 500.000 de membri ai comunităţilor locale”,  aprecizat comisar – şef Florin Nicolăiţă, coordonatorul CPECA Dolj. 

Consumul de NSP începe de la vârste mici

Conform Studiului în Populaţia Generală – GPS 2016, realizat de specialiştii ANA, NSP se află, după cannabis, pe poziţia a doua în topul celor mai consumate droguri în România, cu un procent de 2,5% din populaţia între 15 – 64 de ani, care a experimentat consumul, observându-se o prevalenţă a consumului în rândul respondenţilor care au studii universitare şi postuniversitare. Este experimentat cu precădere de populaţia tânără, aproape toţi consumatorii (91%) debutând între 15 – 24 de ani. NSP se situează pe locul trei (după inhalante şi cannabis) în categoria drogurilor declarate la debutul precoce în consum, 1,3% dintre elevi menţionând că au experimentat consumul de astfel de substanţe de la vârsta de 13 ani sau chiar mai devreme.