Intervenţia de urgenţă în zona transfrontalieră, dezbătută la Craiova

0
141

Pe parcursul acestei săptămâni, în Craiova se desfăşoară primul atelier de lucru “Elaborare Glosar de Termeni aferent Modulului 2 Intervenţie” din cadrul proiectului „Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”. Proiectul este finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. La activitate participă 14 specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă din zona eligibilă, respectiv Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa, precum şi 16 specialişti din cadrul Directoratului General de Pompieri şi Protecţie Civilă din Republica Bulgară – partenerul IGSU la acest modul.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare, ce are o valoare de 11.508.928,63 de euro (din care 3,56 de milioane de euro revin IGSU). Partenerii în proiect mai sunt Ministerul Mediului şi Pădurilor, Garda Naţională de Mediu, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova, Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic CITT Craiova – Universitatea din Craiova, din România, precum şi Directoratul General de Pompieri şi Protecţie Civilă – Ministerul de Interne, Inspectoratul Regional de Mediul şi Apă Veliko Târnovo, Universitatea Sf. Cyril şi Sf. Metodius – Veliko Târnovo, din Bulgaria.

Potrivit reprezentanţilor IGSU, proiectul vizează îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă, monitorizare şi limitarea consecinţelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu pe întreaga arie transfrontalieră, motiv pentru care urmează să fie dezvoltate în primul rând serviciile de răspuns la urgenţe.