Serviciul de Probaţiune Dolj prezintă bilanţul de activitate pe anul 2022

0
1398

Luni, 20 februarie, Serviciul de Probaţiune Dolj prezintă bilanţul de activitate pe anul 2022

Serviciul de Probaţiune Dolj, organism specializat aflat în subordinea Direcţiei Naţionale de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, şi-a început activitatea pe 3 septembrie 2001. În cadrul serviciului activează în prezent 30 de consilieri de probaţiune, o echipă multidisciplinară, cu personal specializat în drept, psihologie, asistenţă socială, sociologie.

Activitatea Serviciului de Probaţiune prezintă impact social amplu ce rezultă din activităţile specifice desfăşurate, sistemul de probaţiune fiind singurul actor social care coordonează pedepsele şi măsurile educative neprivative de libertate.

Ce face Serviciul de Probaţiune?

– în faza procesului penal, acordă sprijin organelor judiciare contribuind la individualizarea sancţiunilor penale, evaluând inculpaţii minori şi majori la solicitarea instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală;

– în faza de executare a sancţiunilor neprivative de libertate, supraveghează modul de respectare a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse de către instanţa de judecată în sarcina persoanelor condamnate/sancţionate cu o pedeapsă ce se execută în comunitate;

– coordonează şi supraveghează modul în care persoanele condamnate execută munca neremunerată în folosul comunităţii;

– implică comunitatea în procesul de supraveghere şi reintegrare, colaborând cu instituţii locale, parteneri din comunitate;

– în faza de executare a pedepselor privative de libertate, reprezentanţii serviciului de probaţiune fac parte din comisia de liberare condiţionată, formulând propuneri de acordare a liberării atunci când sunt îndeplinite condiţiile acordării acesteia;

– nu în ultimul rând, derulează programe de reintegrare socială, special concepute pentru a adresa nevoile criminogene ale persoanelor supravegheate.

La acest eveniment sunt invitați reprezentanţi ai instanţelor de judecată, parchetelor, poliţiei, penitenciarelor, instituţii locale, ONG-uri, parteneri locali și reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

Întocmit consilier de probaţiune-responsabil relaţii publice,

Iancu Elena

Şef serviciu

Armand AFREMIE