1050 de studenţi ai Universităţii din Craiova, beneficiarii direcţi ai proiectului CRAIF

1
253

Prof. univ. dr. Cezar Spînu, Rectorul Universităţii din Craiova, a susţinut ieri, o conferinţă de presă, în cadrul căreia a prezent stadiul de implementarte a mai multor proiecte ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2019. Un loc special ocupând  inaugurare Centrului de resurse și asistență în învățare și formare (CRAIF). Cu o durată de 36 de luni, CRAIF are valoarea eligibilă de 929.190,00 lei, este parte din programul amplu ROSE (Romania Secondary Education Project) şi este finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015.

Prof.univ.dr Cezar Spînu a prezentat ieri, în detaliu, strategia Universităţii din Craiova, gândită în urmă cu doi, şi care este în plin proces de implementare, menită să crească numărul studenţilor şi să descurajeze abandonul şcolar. „În urmă cu doi ani, conducerea Universităţii a gândit o strategie care pe de o parte, vizează creşterea numărului de elevi care iau Bacalaureatul şi atragerea acestora către sistemul universitar, iar pe de altă parte, reducerea abandonului şcolar pe parcursul anilor de facultate şi crearea condiţiilor ca în primele şase luni după absolvire câţi mai mulţi studenţi ai Universităţii noastre să-şi găsească un loc de muncă în domeniul pe care l-a studiat. În acest context, am creionat 14 proiecte educaţionale, unele de tip ROSE sau de tip şcoli de vară. Cele din urmă se adresează învăţământului preuniversitar, pentru că încercăm să creştem procentul celor care iau Bacalaureatul şi de asemenea să-i atragem în sistemul universitar”, a explicat rectorul Universităţii din Craiova.

Patru proiecte tip „stagii de practică”

În acest moment, Universitatea din Craiova are şapte astfel de proiecte, în valoare de peste 800 milioane de euro şi la care participă aproximativ 1000 de elevi în fiecare an, iar proiectele se derulează pe parcursul a trei ani de zile. „Proiectele ROSE se adresează studenţilor. Sunt patru asemenea proiecte cu o valoare totală de 500.000 de euro. Avem 530 de studenţi care participă la astfel de proiecte, iar acestea se desfăşoară tot pe parcursul a trei ani de zile. Mai avem de asemenea proiecte de tip stagii de practică. Sunt patru proiecte în implementare, în acest moment. Este vorba de peste 8,7 milioane de lei, suma totală a acestor proiecte, 1020 de studenţi sunt antrenaţi în cadrul acestor proiecte. S-au închis şi s-au dat rezultatele pentru alte două axe. La „Student-Antreprenor” s-au câştigat 20 de proiecte, la nivelul mediului academic din România,  din acestea cinci proiecte le-a câştigat Universitatea din Craiova, proiectele se adresează studenţilor din mediul rural, care vor primi burse, astfel ca pe parcursul acestor proiecte să poată să-şi crească competenţele antreprenoriale. Şi, de asemenea, un proiect foarte interesant, care se adresează doctoranzilor şi post-doctoranzilor, în valoare de peste 7 milioane de lei, grupul ţintă fiind format din 67 de doctoranţi şi 32 de cercetători post-doctoranzi, care vor primi burse pe parcursul a trei ani pentru aş putea duce la bun sfârşit proiectele de cercetare desfăşurate în timpul stagiului de doctorat. Aşadar, avem 20 de proiecte, 14 în derulare şi 6 care au fost câştigate luna trecută, unul dintre cele şase fiind proiectul despre care vom vorbi imediat”, a mai spus prof.univ.dr Cezar Spînu.

Îmbunătățirea performanțelor universitare ale  studenților  din  anul  I

De curând, Universitatea din Craiova a obţinut finanţarea pentru proiectul CRAIF. Beneficiarii direcţi ai proiectului CRAIF sunt 1050 de studenți, câte 350 de studenţi pentru fiecare an de derulare a proiectului, de la toate cele 12 facultăţi ale Universităţii din Craiova.”Principalul scop al înființării și organizării CRAIF îl reprezintă îmbunătățirea performanțelor universitare ale  studenților  din  anul  I,  studii  universitare  de  licență  (buget+taxă),  aflați  în  situații  de  risc, prin  facilitarea  accesului  la  informație,  precum  și  la  resursele  și  instrumentele  selectate  în  funcție  de propriile nevoi și propriul ritm de învățare, dezvoltare și formare, necesar implicării lor, individuale sau colective,  în  activitățile  pe  care  intenționează  să  le  desfășoare,  și,  pe  termen  lung,  în  dezvoltarea  carierei și potențarea rolului lor în societate. În  organizarea  și  implementarea  activităților  propuse,  proiectul  CRAIF  va  implica  personal  specializat  din  cadrul  UCV:  cadre  didactice  de  specialitate  care  vor  susține  activități  remediale,  consilieri  CCOC, care  vor  organiza  și  susține  activități  de  coaching  și  consiliere  profesională  și  orientare  în  carieră,  personal specializat al Departamentului de Comunicare, Jurnalism și Științe ale Educației și al DPPD”, a declarat rectorul Universităţii din Craiova.

Şi un centru care se va adresa lectoratelor străine

Un aport semnificativ, privind  implicarea  în  activitățile  de  selecție, de  organizare și  de coordonare a  studenților  din  grupul  țintă  îl  va  avea  Convenția  Organizațiilor  Studențești  (COS),  prin  reprezentanții acesteia cu rezultate remarcabile, proveniți de la toate cele 12 facultăți componente ale Universității din Craiova. „Prin acest proiect, Universitatea din Craiova va dota un Centru de resurse și asistență în învățare și formare, iar ca şi locaţie va fi undeva lângă Căminul nr 10, acolo unde funcţionează Biblioteca, unde este sediul Tele U, şi unde se va mai construi şi un centru care se va adresa lectoratelor străine. Legat de CRAIF, vreau să vă spun că pe lângă dotarea acestui spaţiu, studenţii vor beneficia şi de programe remediale, care să-i stimuleze a învăţa, dar să le şi creeze o autonomie în a învăţa eficient. Vor fi consiliaţi pe timpul facultăţii pentru a se putea angaja mai uşor”, a subliniat prof.univ.dr Cezar Spînu.

1 COMENTARIU

Comments are closed.