Primăria Craiova oferă tichete valorice și în acest an

0
335

Primăria Craiova distribuie, și în acest an, tichete valorice, de 30 de lei, persoanelor care au o situație materială modestă. Înscrierile în programul social „Solidaritate” au început de ieri și se vor finaliza pe 8 martie, data-limită pentru depunerea cererilor de către solicitanți.

Programul social „Solidaritate” a fost inițiat de municipalitatea craioveană în anul 2017, când a primit și votul consilierilor municipali pentru subvenționarea inițiativei de la bugetul local. Începând cu anul 2018, programul constă în distribuirea beneficiarilor de asistenţă socială a unor tichete sociale în valoare de 30 lei, cu care aceștia să-și achiziţioneze, mai apoi, diverse produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a ţigărilor. Reprezentanții Primăriei Craiova au anunțat, ieri, printr-un comunicat de presă, că programul a fost deschis pentru anul 2019. Până pe data de 8 martie, autoritățile locale primesc, așadar, cereri din partea craiovenilor, după următorul program: în zilele de luni, marţi, joi şi vineri între orele 8.30 – 16.30, respectiv miercuri, între orele 8.30 – 18.30. Cererile se depun la oricare dintre sediile Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova: cel de pe strada „Eustaţiu Stoenescu”; cel din cartierul Lăpuș – bl. T8, parter sau sediul de pe strada „Mitropolit Firmilian”, nr. 14 – cel de la fostul Liceu Auto.

Cele cinci categorii sociale beneficiare ale programului

Ca și în anii precedenți, programul social se adresează craiovenilor care au o situație materială modestă, scopul acestei inițiative locale fiind o întrajutorare a acestora. Beneficiarii trebuie să aibă, obligatoriu, domiciliul sau reședința în Craiova și să se încadreze într-una din cele cinci categorii sociale: persoane încadrate într-un grad de handicap, neinstituţionalizate; şomeri care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; pensionari ai sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii, indemnizaţii şi alte venituri cumulate sunt până la 640 lei pe lună, inclusiv; persoane beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Primesc tichete sociale și persoanele fără nici un venit, cu vârsta peste 60 de ani.

Ce documente trebuie să depună solicitanții

Autoritățile le comunică eventualilor solicitanți că aceștia trebuie să depună un dosar cu următoarele documente, prezentate în original şi copie: o cerere tip; declaraţie pe propria răspundere în care beneficiarul declară că îşi asumă veniturile realizate şi actele doveditoare depuse în acest sens; actul de identitate; actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul; actul care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, dacă este cazul; cuponul de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea; certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul; carnetul de evidenţă vizat la zi – pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi se află în căutarea unui loc de muncă, precum și alte documente doveditoare privind apartenenţa la una dintre categoriile menţionate mai sus, în funcţie de caz. Autoritățile fac precizarea că formularele reprezentând „Cererea tip” și „Declaraţia pe propria răspundere” pentru înscrierea în program sunt puse la dispoziție solicitanților de către instituție sau pe site-ul Direcției de Asistență Socială Craiova – www.spascraiova.ro.

Tichetele se distribuie la domiciliu

 Potrivit municipalității, acordarea tichetelor sociale se face începând cu tranşa următoare stabilirii dreptului la beneficiul social, cu condiţia ca solicitantul să-şi fi achitat obligaţiile de plată faţă de bugetul local. Distribuirea acestora se va face la domiciliul, reședința sau adresa de corespondență pe care beneficiarul a comunicat-o în baza prezentării actului de identitate. Autoritățile precizează că tichetele sociale vor fi folosite doar pentru cumpărarea de alimente, fiind interzisă utilizarea lor pentru țigări sau băuturi alcoolice. Nici valorificarea lor prin transformare în bani nu este posibilă. În cazul în care intervin modificări ce țin de actele deja înaintate, reprezentanții municipalității menționează că toate informațiile se comunică în scris, în termen de 10 zile, Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova.