Gala excelenţei în cercetare şi-a meritat numele

0
118

Joi seara, Aula „Buia” a Facultăţii de Agronomie,  a fost gazda unei manifetări de excepţie, organizată de Universitatea din Craiova. S-a premiat ceea ce este mai bun în învăţământul universitar craiovean şi nu vorbim despre lucruri mari.

Un gest de apreciere

Joi, 14 ianuarie, în Aula „Buia” a Facultăţii de Agronomie din cadrul Universităţii din Craiova, a găzduit prima ediţie a Galei „Excelenţei în cercetare”, manifestare organizată de instituţia de învăţământ superior din Bănie. „Cercetarea nu este numai o activitate pandant la munca didactică. Ea este o pasiune intelectuală li unul dintre factorii esenţiali ai progresului. Este motivul pentru care cercetarea este în centrul preocupărilor noastre, deoarece universităţile reprezintă cel mai mare organism al cercetării din România. Am înfiinţat Institutul de Cercetări al Universităţii din Craiova şi am dezvoltat, în mod constant, infrastructura de cercetare. Gala de excelenţă nu este altceva decât expresia aprecierii pe care dorim să o arătăm celor care nu au precupeţit niciun efort pentru afirmarea lor ca şi cerecetători recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional şi, implicit, pentru afirmarea instituţiei pe care il reprezintă ”, a precizat, în cuvântul de deschidere, prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu, prorector al Universităţii din Craiova.

Mii de lucrări aflate la dispoziţia celor interesaţi

Universitatea din Craiova a creat un fond propriu pentru stimularea activităţii de cercetare avansată (12.000 de lei/ grant) şi 10 granturi de cercetare interdisciplinară. Participarea la activităţi de cercetare pe bază de contract s-a concretizat prin 35 de proiecte câştigate în competiţii de anvergură. Numai pentru 2014, finanţarea atrasă a fost de aproape şapte milioane  de lei, valorificarea fiind foarte clar exprimată: peste 1.500 de articole ştiinţifice publicate; 312 cărţi apărute, obţinerea a 17 brevete şi produse cu drept de proprietate intelectuală. Pornind de la aceste rezultate, s-a organizat Gala de joi.

„Nu există cercetare, fără finanţare”

Astfel de manifestare nu poate fi organizată fără un spectacol de gală. Scena le-a aparţinut sudenţilor şi cadrelor didactice de la Facultatea de Litere – Departamentul de Arte – sub coordonarea lect.univ.dr.  Pavel Şopov.  Este momentul în care trebuie amintiţi laureaţii, toţi cu grade univerasitare, binemeritate:  Cristi Spulbăr, Ionel Buşe, Alexandru Constantin Strungă, Ştefan Vlăduţescu, Gabriel Mangra, Elvira Popescu, Mihai Aurelian Lungu, Romulus Lungu, Sabin Rizescu, Rodica Aurelia Cimpoiaşu, Andaluzia Matei, Paul Popescu, Ion Trandafir, Petre Rotaru, Cătălin Stoean, Ruxandra Stoean.   Unul dintre laureaţi ne-a declarat câteva cuvinte. Este vorba despre prof.univ.dr.  Ionel Buşe, de la Facultatea de Drept: „Este nevoie de multă muncă pentru o muncă de cercetare. Sunt necesare şi eforturi finaciare, deoarece o documentare nu poate fi realizată fără finanţare. Universitatea din Craiova ne-a oferit tot ajutorul şi nu putem decât să mulţumim conducerii instituţiei. În fraze scurte, se poate rezuma: nu esistă cercetare, fără finanţare ”.