Învăţământ tehnologic în Dolj

0
114

În anul şcolar 2014 – 2015, învăţământul profesional, cu durata de trei ani, se organizează, în Dolj, la 25 de unităţi de învăţământ – licee tehnologice sau școli profesionale. O.U.G. nr. 94/29.12.2014 reglementează programul de pregătire profesională organizat în sistem dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

Unităţile de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocaţională a liceului sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale elaborate şi monitorizate de structurile parteneriale consultative. Absolvenții învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puţin un program de pregătire profesională organizat în sistem dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

„Acest nou concept presupune ca suportul teoretic să se realizeze la nivelul unităţii de învăţământ, iar stagiile de pregătire practică – laboratoare tehnologice şi ore de instruire practică – se realizează la agentul economic cu care, în prealabil, unitatea de învăţământ a încheiat o convenţie de practică sau un parteneriat”, a precizat Mihai Stoica, purtător de cuvânt al ISJ Dolj.

CRISTI PĂTRU