În cadrul POR: Două noi contracte, în valoare totală de 8.867.587 lei

0
49
Marilena Bogheanu

Două noi contracte de finanţare care fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană(PIDU) au fost semnate ieri. Documentaţia a fost depusă de oraşul Drăgăşani în cadrul domeniului major  de intervenţie 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul Centre urbane. Aceste contracte au fost semnate de  Marilena Bogheanu – director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, şi Cristian Nedelcu, primarul oraşului Drăgaşani.

Primul proiect, Modernizarea infrastructurii fizice a serviciilor sociale în municipiul Drăgăşani”, are o valoare totală de 3.607.582,35 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 2.725.291,80 lei (646.416,46 de euro). Proiectul îşi propune înfiinţarea un centru de îngrijire de zi pentru vârstnicii din Drăgăşani, cu o capacitate de 50 de persoane zilnic. Amenajarea centrului social se va realiza prin supraetajarea clădirii în care funcţionează cantina socială şi realizarea unui nivel mansardat funcţional.

Peste 5 milioane de lei investiţi în reabilitarea Muzeului Viei şi Vinului

Cel de-al doilea proiect, Reabilitarea Muzeului Viei şi Vinului, monument istoric în municipiul Drăgăşani este în valoare totală de 5.260.004,87 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 4.159.220,72 lei  (986.532,43 de euro). Prin implementarea proiectului  se urmăreşte introducerea Muzeului Viei şi Vinului din Drăgăşani în circuitul cultural al judeţului.

„Planul Integrat de Dezvoltare Urbană depus de Primăria Drăgăşani mai conţine alte două proiecte aflate în stadii avansată de evaluare, respectiv „Dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public şi spaţiilor verzi în Drăgăşani” şi „Modernizarea spaţiilor publice urbane în Drăgăşani”, a precizat Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia. Suma totală  solicitată de Primăria Drăgăşani în cadrul axei 1, subdomeniul Centru Urbane, va fi de 6.149.370,97 euro.

 

 

Alte cinci contracte, în valoare totală de peste  39 milioane lei, se află în implementare în Drăgăşani, acoperind investiţii în  infrastructura rutieră (centura ocolitoare), servicii sociale  şi de sănătate (Dezvoltarea ambulatoriului Spitalului Municipal din Drăgăşani şi Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu) şi investiţii în infrastructura educaţională (Colegiul Naţional „Gib Mihăiescu”  şi Şcoala „Tudor Vladimirescu”).