Culegere de texte ale folcloristului doljean Costică Ciobanu-Pleniţa, lansată în localitatea sa natală

0
61

„Cuvântări adânci: cântece din vechime culese dintr-un colţ al Olteniei (cu un dicţionar de provincialisme)” se intitulează volumul folcloristului doljean Costică Ciobanu-Pleniţa (n. 26 noiembrie 1882 – d. 3 august 1939) care este lansat astăzi la Căminul Cultural din localitatea natală a acestuia – comuna doljeană Pleniţa.

Evenimentul se desfăşoară cu începere de la ora 11.00, în organizarea Consiliului Judeţean Dolj, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, Căminului Cultural Pleniţa, Primăriei şi Consiliului Local Pleniţa. Cu aceeaşi ocazie au loc şi dezvelirea unei plăci comemorative şi un scurt program susţinut de cunoscutul rapsod popular Ion Creţeanu.

Antologia, aflată la a II-a ediţie, cuprinde, în cele aproape 350 de pagini, lirică populară – o parte doar din ampla activitate literară a lui Costică Ciobanu-Pleniţa. Prima ediţie – o culegere a creaţiei populare olteneşti din această zonă, selectată, prelucrată şi publicată într-un volum tipărit, pe cheltuiala autorului, la Tipografia Sache Pavlovici – a apărut în 1909.

O contribuţie însemnată la păstrarea vie a memoriei folcloristului doljean o are, în prezent, la Pleniţa, familia prof. Saliu – Elisabeta Gina şi Constantin, care, de altfel, şi realizează o scurtă prezentare a acestuia în volumul „Cuvântări adânci”. Referitor la Costică Ciobanu-Pleniţa, pe care l-a cunoscut, profesorul Saliu declara, în urmă cu câţiva ani, reprezentanţilor Centrului Culturii Tradiţionale Dolj, care efectuau o cercetare folclorică la Pleniţa, că „era un om de o meticulozitate şi de o înzestrare cu totul deosebite, cu înclinaţie spre cercetarea folclorului românesc, care a reuşit să dea la iveală perle deosebite din folclorul nostru oltenesc; a fost în tovărăşia folcloriştilor olteni şi a rămas una dintre primele personalităţi culturale ale Pleniţei”.