„Definitivatul” în învăţământ, pentru anul viitor, se pregăteşte de acum

0
241

În urmă cu câteva zile, s-a stabilit, prin legislaţie, întregul calendarul de susţinere a examenului de „Definitivat”, pentru cadrele didactice, aferent anului şcolar 2018 – 2019. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a trimis, în instituţiile de învăţământ preuniversitar din teritoriu, toate prevederile legale  ale acestui examen, care va fi susţinut în iulie 2019.

În data de 08.10.2018, în Monitorul Oficial al României, a fost publicat Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale (OMEN) , nr. 5212/02.10.2018, privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea iulie 2019, iar, în M.O. nr.863/11.10.2018 a fost publicat OMEN nr.5211/02.10.2018, privind aprobarea pentru „Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea iulie 2019”, examinarea scrisă avînd loc pe 24 iulie 2019. Conform legislaţiei în vigoare, trebuie parcurşi mai mulţi paşi. Astfel, stagiul minim de practică obligatorie, pentru obţinerea definitivării în învăţământ, are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente pe aceeaşi perioadă), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat, conform studiilor absolvite. Reprezentanţii ISJ Dolj, ţinând cont de cele expuse legislativ, fac mai multe precizări: „Candidaţii aflaţi, pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică, se pot înscrie la examen dacă, în anul de stagiu, desfăşoară activitate la catedră, cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat, şi pot susţine proba scrisă dacă finalizează stagiul de pregătire obligatoriu în sesiunea respectivă. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ, fără taxă, de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea, în centrul de examen – Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova – a unei taxe în cuantum de 300 de lei ”. Este statutată şi structura examenului: etapa I – susţinerea a două inspecţii de specialitate, repartizate pe cele două semestre, cu minimum o lună între inspecţii; evaluarea portofoliului profesional (sem. al II-lea); proba scrisă, pe 24 iulie 2019.

Câteva zile la disoziţie pentru candidaţi

Sunt datele de început, dar trebuie mers pe legislaţie, iar, pentru cei care doresc să-şi ia „Definitivatul”, nu este foarte mult timp la dispoziţie. Astfel, până pe 19 octombrie 2018, înscrierea la examen se va face la nivelul unităţilor de învăţământ, iar Dosarele se transmit, pe baza unei adrese de înaintare (în dublu exemplar), semnată şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ şi de responsabilul cu perfecţionarea, în perioada 22 – 23 octombrie 2018, în intervalul orar 09:00 – 15:00, la ISJ Dolj, camera 205, sau pe E-mail: isjdolj@isjdolj.ro, cu adresă de Web: www.isjdolj.ro. Conducerea unităţii de învăţământ răspunde de existenţa, legalitatea şi corectitudinea datelor din dosarul de înscriere.