Actualele norme ale UE privind ajutoarele de stat aplicabile sprijinului public pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații

0
252

Comisia Europeană a lansat o consultare publică prin care invită statele membre și alte părți interesate să își prezinte opiniile și observațiile cu privire la actualele norme ale UE privind ajutoarele de stat aplicabile sprijinului public pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă. Consultarea publică face parte dintr-o evaluare globală de către Comisie a normelor relevante, pentru a stabili dacă acestea sunt încă adecvate scopului lor sau dacă vor trebui actualizate în lumina recentelor evoluții tehnologice și ale pieței. Toate părțile interesate pot participa la consultarea publică până la 5 ianuarie 2021.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: Transformarea digitală a Europei depinde de rețelele de înaltă calitate, care sunt esențiale pentru conectarea regiunilor din Uniunea Europeană și care contribuie la o economie socială de piață mai competitivă și mai durabilă. Consultarea publică îi va permite Comisiei să stabilească dacă normele existente privind ajutoarele de stat referitoare la sprijinul public pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă sunt încă adecvate scopului lor și pot face față provocărilor specifice viitorului digital al Europei.

Acest lucru garantează concentrarea intervențiilor publice asupra unor domenii care, altfel, ar fi delăsate din cauza lipsei interesului comercial de a investi în ele, și care sprijină tehnologiile de ultimă generație. În același timp, orientările vizează și protejarea investițiilor private, prevăzând că nu se poate face nicio intervenție publică acolo unde operatori privați au investit sau au planificat în mod credibil să investească și promovând concurența loială prin intermediul unor proceduri de selecție competitive, al neutralității tehnologice și al unor cerințe privind accesul liber, în beneficiul tuturor cetățenilor și al întreprinderilor europene.

De la adoptarea, în 2013, a Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru rețelele de comunicații în bandă largă și a normelor RGECA relevante, în 2014, tehnologiile de comunicații în bandă largă s-au îmbunătățit în mod semnificativ, iar nevoile utilizatorilor au crescut, impunând o lățime de bandă mai mare, precum și o îmbunătățire a rețelelor în ceea ce privește alți parametri, precum timpul de așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea.