Proiect „DOMINOU” ,desfăşurat pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic

0
389
Asociaţia „DOMINOU” Craiova derulează, împreună cu Fundaţia „Orizont”, Proiectul „Practic SMART”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, lansat în iunie 2018, finalitatea având loc în decembrie 2019.
Proiectul menţionat vizează, prin activităţile sale, creşterea participării a 280 de elevii ISCED 3, înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ profesional şi tehnic, din cadrul a cinci licee din Dolj, cooptate, prin acorduri de colaborare, la programe de învăţare la locul de muncă/instruire practică, inclusiv firme de exerciţiu prin parteneriat cu mediul de afaceri privat, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014 – 2020 şi din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.
„Grupul ţintă” este format din 280 de elevi (ISCED 3, nivel de calificare 3-4), înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ profesional şi tehnologic, cu calificări din sectoarele „industrie” şi „servicii”, cu domiciliul sau  reşedinţă în Regiunea Sud – Vest Oltenia, din care şapte elevi aparţin minorităţii rome şi 65 din mediul rural. În cadrul proiectului, a avut loc un Concurs profesional pentru elevii din clasele a XII-a, care au efectuat stagii de practică la operatori economici, premierea având loc la sediul Fundaţiei „Orizont”, pe data de 9 iulie.
La Filiaşi, „grupul ţintă” este format din 42 de elevi din clasa a XII-a
Pentru Asociaţia „DOMINOU”,  elevii „grupului ţintă” provin din Liceul „Traian Vuia” din Craiova şi Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi. La prima instituţie de învăţământ amintită, pentru activităţi de stagii de practică, participă 45 de elevi din clasa a XII-a profil tehnic, cu următoarele calificări: tehnician operator tehnică de calcul; tehnician mecatronist; tehnician electrotehnist. Aceştia au efectuat practica la SC „CASA NOASTRĂ” SRL. O grupă de 15 elevi de clasa a XI-a – profil tehnician mecatronist, îşi desfăşoară activitatea ca şi firmă de exerciţiu. La Filiaşi, „grupul ţintă” este format din 42 de elevi din clasa a XII-a, cu următoarele calificări: tehnician operator tehnică de calcul; tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii (stagiu de practică efectuat la SC „LINEX WOLF” SRL Filiaşi); tehnician în turism (pregătire efectuată la Societatea Cooperatistă de Consum Filiaşi).
Tot de la „Dimitrie Filişanu”, din „grupul ţintă”, fac parte şi 28 de elevi de la Şcoala Profesională, cls. a XI-a. Aceştia sunt pregătiţi, la SC „REL&SAN” Filiaşi, pentru specializarea mecanic auto, respectiv la LINEX WOLF (electromecanic utilaje şi instalaţii industriale). O grupă de 14 elevi de clasa a XI-a – profil tehnician operator tehnică de calcul – îşi desfăşoară activitatea ca firmă de exerciţiu.