Sesiune de instruire „Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal”

0
343

Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj în parteneriat cu Mişcarea Română pentru Calitate, organizează sesiunea de instruire „Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal” în intervalul 21 -22 iunie la sediul Camerei, din str. Brestei nr. 21, Craiova.

 Prin intermediul acestui eveniment, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj, şi-a propus să supună dezbaterii şi să analizeze, împreună cu specialişti în domeniul de referinţă, impactul implementării cerinţelor Regulamentului General privind Protecţia Datelor asupra modului în care o organizaţie îşi desfăşoară activitatea curentă şi să dezvolte competenţele necesare funcţiei de Responsabil cu Protecţia Datelor.

 Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, dr. Dragoş Troanţă R. Turculeanu doreşte să sublinieze importanţa pe care organizaţiile care prelucrează date cu caracter personal, indiferent de natura lor publică sau privată trebuie să o acorde pregătirii în vederea răspunderii şi conformării la cerinţele impuse de normele europene: „trebuie menţionat că Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGDP/GDPR) are caracter obligatoriu şi este aplicat în mod direct la nivelul Statelor Membre. Regulamentul a intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018, impactul fiind major în măsura în care aproape orice activitate de afaceri, indiferent de industrie, poate presupune prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Toate instituţiile publice (cu excepţia instanţelor de judecată), companiile a căror activitate principală constă în operaţiuni de prelucrare a datelor care necesită o monitorizare periodică şi sistematică pe scară largă a persoanelor vizate, precum şi companiile care prelucrează, pe scară largă, categorii speciale de date, vor fi obligate să demonstreze conformitatea cu Articolele 37 şi 38 din GDPR si sa desemneze un  Responsabil cu protecţia datelor personale (RPD) pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la Articolul 39 din acelaşi regulament.