Mobilitate ERASMUS pentru studenţii UMF Craiova

0
102

Studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova sunt aşteptaţi pe 27 februarie, ora 17.30, în Aula Mare, clădirea nouă, a instituţiei de învăţământ pentru a afla amănunte despre Programul de mobilitate academică ERASMUS LLP.

Criteriile de eligibilitate ERASMUS sunt comunicate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Pot beneficia de acest program studenţii care au cetăţenie română, dar şi studenţi din ţări ale Uniunii Europene, cu condiţia ca stagiul să se desfăşoare în altă ţară decât cea de origine; să fie student, masterand sau doctorand al UMF Craiova; să fie absolvent al primului an de studiu; să nu fi beneficiat de un alt stagiu de studii; să promoveze un test de limbă străină sau să deţină un certificat autorizat de competenţă lingvistică.

Selecţia se va face ţinând cont de rezultatele academice obţinute în anul universitar anterior, de scrisoarea de intenţie ataşată şi de CV. Un student poate beneficia de un stagiu LLP/ERASMUS o singură dată.