La Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” din Segarcea / Dezvoltarea competenţelor agricole, pe fonduri europene

0
160

Până la finele lunii septembrie 2016, Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” din Segarcea are în derulare Proiectul “Dezvoltarea competenţelor mecanicilor agricoli, prin pregătire practică la standarde europenea”. Scopul acestui proiect constă în dezvoltarea competenţelor profesionale ale mecanicilor agricoli, în vederea creşterii şanselor de angajare, integrării socio-profesionale,  pe piaţa europeană  a muncii şi facilitării dezvoltării personale.

Conform declaraţiilor prof. Mihăiţă Stoica, purtător de cuvânt al Ispectoratului Şcolar Judeţean Dolj, “obiectivele acestui proiect sunt dezvoltarea cunoştiinţelor, abilităţilor, şi competenţelor specifice  calificării demecanic agricol, în vederea facilitării inserţiei şi mobilitatii elevilor pe piaţa europeană a muncii. De asemenea, se are în vedere perfecţionarea abilităţilor practice ale elevilor, prin tehnici performante, în vederea oferirii de servicii corespunzătoare standardelor de înaltă calificare”.

Reprezentantul ISJ a mai spus că dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor, într-o limbă de circulaţie europeană, în scopul sporirii dimensiunii internaţionale a educaţiei şi formării, facilitarea dezvoltării peronale  elevilor prin asumarea şi promovarea atitudinilor pozitive acumulate în cadrul organizaţiilor străine, dezvoltarea competenţelor interculturale ale elevilor, în cadrul  organizaţiilor străine, dezvoltarea competenţelor interculturale ale elevilor, în cadrul întreprinderilor străine, în vederea promovării echitarii şi cetăţeniei active, precum şi creşterea volumului cooperărilor dintre instituţia de trimitere, cea de primire şi companiile de profil, din străinatate, în vederea valorificării rezultatelor proiectului fac parte din sfrera de interes a ISJ Dolj.

Grupul ţinta al proiectului este reprezentat de 20 de elevi din clasa a-X-a, învăţământ profesional, calificarea “mecanic agricol, nivelul 2, anul şcolar 2014-2015”, cu perioada de mobilitate 05.04.2015-03.06.2015, locul de desfăşurare a cursului fiind localitatea Barcelors– Portugalia.

”Avem în vedere buna inserţie a mecanicilor agricoli pe piaţa europeană a muncii, oferirea de către elevi a serviciilor de calitate, viitorilor clienţi, la nivel local şi general” , a mai precizat Mihai Stoica.

CRISTI PĂTRU