Proiectul care îşi propune să schimbe mentalităţi

0
435
Eugenia Roşulescu

80 de foşti şi actuali studenţi ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul de Kinetoterapie şi Medicină Sportivă, şi ai secţiei de Asistenţă socială, din cadrul Universităţii din Craiova, împreună cu 140 de  salariaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj – dintre cei care oferă servicii de îngrijire medico-socială şi psihologică copiilor şi persoanelor adulte cu dizabilităţi sau cu boli cronice (respectiv infirmiere, asistente medicale, medici, asistenţi sociali şi psihologi), – vor fi învăţaţi cum să interacţioneze mai bine cu beneficiarii programelor de recuperare medicală şi de consiliere, iar cei din urmă vor afla cum pot deveni un sprijin pentru membrii familiilor lor atunci când, din cauza vârstei înaintate sau al bolii, aceştia nu-i mai pot îngriji aşa cum au fost obişnuiţi. Este un concept destul de nou pentru România – abordarea de tip îngrijire/asistenţă mutuală – ne asigură conf.univ.dr. Roşulescu Eugenia, managerul transnaţional al proiectului ,,M-CARE – Mutual caring–from knowledge to action” (“M-CARE – Asistenţa mutuală în îngrijire – de la cunoaştere la acţiune”), prin intermediul căruia se vor derula seminariile de instruire. Este vorba de un proiect care, în paralel cu Dolj, România, se va derula şi în alte trei ţări: Italia, Polonia şi Letonia.

Prima întâlnire transnaţională (din cele 5 prevăzute) din cadrul proiectului, care a demarat în octombrie anul acesta, are loc la Craiova, în perioada 13-16 decembrie 2013, şi la ea participă toate cele 5 organizaţii implicate, alături de invitaţi cu renume ştiinţific in domeniul medical şi educaţional: prof.dr. Calogero Foti şi asist.prof.dr. Salvatore Antonio Cassarino (Universitatea Tor Vergata, Roma), dr. Mara Dirba (Societatea Europeană Educaţională, Riga), Maria Francuz şi dr. Czeslaw Cieplik (Centrul de Management şi Administraţie Cracovia). Astăzi, în aula Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Craiova va avea loc primul workshop internaţional al proiectului, intitulat ,,Bazele conceptuale ale mutualităţii şi aplicaţiile sale în procesul de îngrijire’’.

Fiecare din părţi învaţă de la cealaltă

,,Conceptul de bază al abordării de tip îngrijire/asistenţă mutuală, pe care noi încercăm să o facem cunoscută prin intermediul acestui proiect, este focalizat pe relaţia interpersonală între cel care oferă asistenţă medicală sau socială şi persoana dependentă de aceasta, şi pe dinamica relaţiei îngrijitor-pacient, existând un schimb-flux-transfer mutual permanent de sentimente/servicii reciproce între îngrijitor şi beneficiar, în contrast cu abordările convenţionale, în care serviciile de îngrijire sunt oferite strict de personalul specializat în domeniul medical sau social”, a explicat conf.univ.dr. Eugenia Roşulescu, managerul transnaţional al proiectului. Mai exact, vorbim de un proiect Grundtvig de învăţare continuă (lifelong learning) care are drept obiectiv principal “înţelegerea, definirea şi redefinirea conceptului de îngrijire-susţinere reciprocă pentru promovarea bunelor practici şi sprijinirea familiei cu nevoi speciale, unde pacientul cu afecţiuni/dizabilităţi cronice va oferi, în viitor, suport persoanei vârstnice care îl îngrijea, prin dezvoltarea conceptului de «îngrijire mutuală»”, a continuat Eugenia Roşulescu.

Un manager care visează frumos

Trebuie spus că proiectul are mult mai mulţi beneficiari decât cei 80 de studenţi şi foşti studenţi de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Craiova şi cei 140 de salariaţi ai DGASPC Dolj, – “care vor fi în special din centrele acestei instituţii”, după cum ne-a spus managerul de proiect transnaţional – alături de persoane cu dizabilităţi care apelează la serviciile acestor centre, deoarece şi ceilalţi trei parteneri, din Italia, Polonia şi Letonia, vor organiza, la rândul lor, seminarii de instruire. “Fiecare organizaţie implicată va ţine un număr de patru seminarii locale, cu durata de o zi, în timpul cărora participanţii vor fi învăţaţi o nouă abordare a relaţiei îngrijitor-beneficiar, una bazată pe empatie şi pe susţinere reciprocă, iar persoanele vârstice cu dizabilităţi, copii cu dizabilităţi şi pacienţii cu boli cronice selectaţi să ia parte la proiect – acestea fiind categoriile cărora ne adresăm – vor afla cum pot să devină un sprijin pentru familiile lor atunci când acestea nu le mai pot oferi ajutorul cu care i-au obişnuit, din cauza bolii sau a vârstei înaintate. Poate sunt o visătoare, dar eu sper ca prin intermediul acestui proiect să schimb mentalităţi”, a spus Eugenia Roşulescu.

 

În valoare de 86.000 de euro, proiectul ,,M-CARE – Mutual caring–from knowledge to action” (“M-CARE – Asistenţa mutuală în îngrijire – de la cunoaştere la acţiune”) se va derula pe o perioadă de doi ani, până în octombrie 2015. Din România, respectiv din judeţul Dolj, partenerii sunt Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul de Kinetoterapie şi Medicină Sportivă, şi DGASPC Dolj. Universitatea Tor Vergata din Roma, prin Facultatea de Medicină, Ştiinţe Clinice şi Translaţionale (Italia), Centrul de Management şi Administraţie Cracovia (Polonia) şi Societatea Europeană Educaţională (Letonia) sunt ceilalţi trei parteneri ai proiectului. Acesta a fost câştigat în urma unei selecţii riguroase a Agenţiei Internaţionale pentru Proiecte Europene şi este finanţat de Comisia Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Grundtvig.