Pentru prima dată de la aderarea la UE – România va exporta carne de porc pe piaţa intracomunitară

0
209

Pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană, România este autorizată să comercializeze şi să exporte carnea de porc pe piaţa intracomunitară şi în ţările terţe. În acest context, participarea României cu carne şi produse din carne de porc la comerţul intracomunitar şi exportul către ţările terţe, se va realiza după publicarea Deciziei în Jurnalul Oficial European. Canalul securizat pentru comerţ intracomunitar presupune stabilirea unei reţele de ferme, abatoare şi unităţi sigure care îndeplinesc toate cerinţele de biosecuritate şi trasabilitate, din care să poată fi comercializată carnea de porc pe piaţa europeană şi extraeuropeană. În prezent sunt 49 de unităţi de producţie şi un abator care au fost aprobate în cadrul sistemului canalizat, pentru care se estimează un export pentru anul 2012 la nivelul producţiei de peste 20.000 tone echivalent carcasă. Astfel, se aşteaptă ca importurile de carne de porc să scadă şi să crească procentul de export pentru echilibrarea balanţei comerciale la acest produs.