Factorii de mediu dețin un rol tot mai important în piețele financiare

0
286

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și-au exprimat angajamentul, cu ocazia conferinței ONU privind schimbările climatice, de a contribui la un sistem financiar durabil, ca parte a Acordului Ecologic European și a eforturilor internaționale depuse în acest sens.

Piețele financiare europene se află într-un punct de schimbare, în care preferințele investitorilor se îndreaptă către produse financiare care încorporează factori de mediu.

„Factorii de mediu afectează din ce în ce mai mult randamentul și valoarea investițiilor¸  după cum reiese și din cel mai recent Raport de tendințe și riscuri pe piețele financiarelocale și internaționale,elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.Este evidentă preocuparea tot mai puternică, la nivelul statelor și guvernelor, dar și la nivelul conducătorilor piețelor financiare ale lumii, cu privire la transformarea necesară a economiei pentru a lupta împotriva încălzirii globale. Din perspectiva piețelor supravegheate de Autoritate, entitățile care funcționează în aceste sectoare financiare vor trebui să-și asume un proces de adaptare a strategiei lor de dezvoltare, a managementului riscului și a transparentizării proceselor lor la contextul viitor, astfel încât să înglobeze măsuri și direcții specifice combaterii încălzirii globale și reducerii semnificative a riscului climatic”, afirmă domnul Nicu Marcu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară.

Având în vedere aceste provocări, ESMA are un rol cheie în a ajuta investitorii să înțeleagă mai bine impactul factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) asupra investițiilor lor și modul în care o investiție contribuie la un viitor durabil.

Pentru a sprijini acest demers, ESMA a publicat Strategia privind finanțarea durabilă în februarie 2020, care stabilește acțiuni concrete pentru integrarea factorilor ESG în toate domeniile sale de activitate.

Alături de alte activități din zona finanțării durabile, EIOPA va finaliza în 2022 primul tablou de bord la nivel european privind deficitul de protecție a asigurărilor pentru catastrofele naturale, care va crește gradul de conștientizare cu privire la rolul asigurărilor împotriva pericolelor legate de climă.

EIOPA se așteaptă ca industria asigurărilor și pensiilor să evalueze riscurile legate de climă, de exemplu ca parte a evaluării propriilor riscuri și propriei solvabilități (ORSA) de către asigurători sau prin informările privind modul în care activitățile lor contribuie la tranziția către o economie durabilă din punct de vedere ecologic.