Comisia solicită Bulgariei, Croației, Greciei, României și Slovaciei să aplice în mod corect Directiva privind depozitele de deșeuri

0
316

Comisia solicită BulgarieiCroației, Greciei, României și Slovaciei să aplice în mod corect Directiva privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE și Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE). Directiva privind depozitele de deșeuri stabilește standarde pentru depozitele de deșeuri pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății umane, a apei, a solului și a aerului. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că numai deșeurile care au fost tratate sunt eliminate prin depozitare. Pactul verde european și Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluăriistabilesc pentru UE obiectivul ambițios de reducere la zero a poluării, în beneficiul sănătății publice, al mediului și al neutralității climatice.

În hotărârea din 15 octombrie 2014Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că, înainte de depozitare, deșeurile trebuie tratate în modul cel mai adecvat pentru a reduce cât mai mult posibil efectele negative asupra mediului și a sănătății umane. În urma acestei hotărâri, în 2015, Comisia a lansat un studiu pentru a investiga depozitarea deșeurilor municipale solide nepericuloase netratate în statele membre ale UE.

În cazul României, studiul a scos la iveală deficiențe la toate amplasamentele vizitate și faptul că majoritatea deșeurilor sunt depozitate fără niciun tratament. Depozitele de deșeuri care au făcut obiectul investigației nu dispun de capacități de infrastructură, la fel ca și județele în care se află aceste depozite de deșeuri. În plus, în cazul României, în urma unei alte investigații, Comisia a constatat că depozitele de deșeuri situate în București nu respectă cerințele legislației UE, deoarece acestea nu dețin o autorizație în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile și cu Directiva privind depozitele de deșeuri.

În Bulgaria, studiul a evidențiat deficiențe la toate amplasamentele vizitate. În 52 de depozite, deșeurile nu sunt supuse unui tratament care include o selecție adecvată a fluxurilor de deșeuri și stabilizarea deșeurilor organice. De asemenea, rețeaua de instalații de tratare a deșeurilor înainte de depozitare în cazul deșeurilor municipale mixte și al deșeurilor biologice este insuficientă.

În Croația, studiul a analizat cinci depozite de deșeuri nepericuloase din cinci județe. Studiul a scos la iveală deficiențe la toate amplasamentele vizitate și faptul că deșeurile municipale sunt depozitate fără niciun tratament. Depozitele de deșeuri care au făcut obiectul investigației nu dispun de capacități de infrastructură, la fel ca și județele în care se află aceste depozite de deșeuri.