La C.J.A.S. Dolj, 10.455 de carduri îşi aşteaptă titularii

0
154

Plimbate între Poşta Română, asigurat şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate cardul de sănătate nici nu a intrat bine în posesia titularilor că, în mai mult de 2.000 de cazuri trebuie făcut cardul-duplicat. În prezent, la sediul C.J.A.S. Dolj sunt aşteptaţi 10.455 de titulari pentru a intra în posesia cardurilor de sănătate. Activarea acestui instrument electronic durează 30 de secunde şi se poate face la orice furnizor de servicii medicale.

 

          Din 19 ianuarie 2015 şi până la 12 august a.c., din numărul total de carduri de sănătate returnate de Poşta Română, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dolj a predat 13.321 de carduri asiguraţilor care s-au prezentat la sediul C.J.A.S. şi 11.287 de carduri medicilor de familie, care au dorit să ridice de la sediul C.J.A.S. Dolj cardurile asiguraţilor din listele proprii. „La acestea se mai adaugă 295 de cereri în curs de rezolvare, încât la sediul C.J.A.S. Dolj mai sunt 10.455 de carduri de distribuit pentru asiguraţii care, deocamdată, nu le-au solicitat” ne-a precizat Cristina Mîndreci, purtător de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Dolj.

S-a ajuns la faza cardului-duplicat

În ceea ce priveşte cardul-duplicat, până la data de 12 august 2015 au fost înregistrate 2.186 de cereri pentru eliberarea cardurilor-duplicat. Acestea au fost cerute în situaţia pierderii, furtului, deteriorării sau modificării datelor personale. „Pentru astfel de situaţii se depune o cerere, copie act de identitate, dovada calităţii de asigurat şi suma de 15,50 lei-contravaloarea cardului. Asiguratorul ca primi o adeverinţă de asigurat înlocuitoare a cardului, aceasta fiind valabilă 60 de zile, până ce persoana va primi prin poştă, la domiciliu, cardul-duplicat”, ne-a menţionat Cristina Mîndreci.

Convingerile religioase se mai schimbă

Au existat cum era firesc şi situaţii când asiguraţii, din motive religioase au refuzat ridicarea cardului. C.J.A.S. Dolj a eliberat, de asemenea, 146 de adeverinţe pentru persoane asigurate care au refuzat cardul din motive religioase sau de conştiinţă a căror valabilitate este de 90 de zile. „Precizăm că, persoanele care au refuzat cardul vor prezenta o dată la trei luni dovada calităţii de asigurat în vederea emiterii unei adeverinţe”, a precizat Cristina Mîndreci. Au fost cazuri, însă, când în urma unor discuţii mai lămuritoare cu îndrumătorii sprituali, asiguraţi au revenit asupra refuzului iniţial de a-şi ridica cardul de sănătate. În cazul în care o persoană refuză cardul şi revine asupra acestei decizii, îşi poate recupera cardul de sănătate de la sediul C.A.S. Dolj, acesta fiind operat în sistemul informatic de la starea de „blocat” la starea de „inactiv”, urmând ca persoana să-l activeze la medic.

Informaţii noi pe card, doar cu acordul asiguratului

Cardul naţional de sănătate primit de asigurat conţine doar datele de identificare ale asiguratului. Pe card şi în memoria electronică a sa sunt imprimate doar cinci informaţii: numele şi prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate , data naşterii şi termenul de valabilitate (5 ani). Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate orice alte date medicale. Şi, oricum, întreaga procedură se face numai după ce pacientul îşi tastează codul pin de accesare a cardului. Autorităţile atrag atenţia că nu este nevoie ca asiguratul să meargă în mod special la mediul de familie pentru activarea cardului. Acest lucru se poate face la orice furnizor de servicii medicale: cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator de analize medicale. În fapt, activarea înseamnă doar înlocuirea codului pin iniţial al cardului cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care nu trebuie să-l divulge.

Util doar în România

Cardul de sănătate va asigura accesul la servicii medicale pe teritoriul României. Pentru servicii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unei ţări din spaţiul UE, asiguratul poate solicita la casa de asigurări eliberarea unui card european de sănătate CEASS.

          VALENTIN CEAUŞESCU