Consultare publică pentru proiectele Planurilor de Management actualizate ale Bazinelor Hidrografice

0
424

Administrația Națională ”Apele Române”, împreună cu cele 11 Administrații Bazinale de Apă, supun dezbaterii publice, timp de 6 luni, proiectul Planului Național de Management actualizat – 2021 și proiectele Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice – 2021. Aceste documente sunt publicate pe website-urile Administraţiei Naţionale „Apele Române” și pe cele ale Administraţiilor Bazinale de Apă și sunt disponibile în secțiunea Consultare Publică.

ProiectulPlanului de Management actualizat (2021) al spațiuluihidrografic Jiuestepublicat pe website- ul AdministraţieiBazinale de Apă Jiu http://arhiva.rowater.ro/…/Docum…/Forms/AllItems.aspx…

Aplicarea cu stricteţe legislaţiei naţionale şi europeneîndomeniulapelorcondiționeazăreuşitaimplementăriiprogramelor de măsuri care se adresează atâ tautorităţilor locale şi regionale, agenţiilor din domeniul mediului, tuturor factorilor interesați din domeniul apei, cât şi utilizatorilor de apă. Actorii localii mplicaţi în aplicarea programelor de măsuri la nivel teritorial fixează cadrul de acţiune în domeniul apei, precum şi modalităţile de finanţare.

Pentru a afla părerea dumneavoastră despre acest document, vă adresăm invitația de a fi partea acestui proces de consultare, prin implicarea dumneavoastră direct, astfel încât să ne sprijiniți în identificarea corectă a problemelor în domeniul gospodăririi apelor precum și a măsurilor care necesită a fi întreprinse.

Toatesugestiile, propunerileșicomentariiledumneavoastră le putețitransmitescriindu-ne pe adresa de e-mail: laura.ungureanu@daj.rowater.ro

Reactualizate o dată la 6 ani, acestea se adresează tuturor factorilor interesați din domeniul apei, atât autorităţilor centrale, locale şi regionale, agenţiilor din domeniul mediului, cât şi utilizatorilor de apă și publicului, în general.

Documentele includ mai multe capitole, dintre care menționăm:

  • Caracterizarea bazinelor hidrografice și a corpurilor de apă (de suprafață și subterane);
  • Analiza surselor de poluare și alterarea hidromorfologică a corpurilor de apă;
  • Evaluarea stării corpurilor de apă;
  • Analiza schimbărilor climatice și impactul asupra apelor;
  • Programele de măsuri, costurile aferente și sursele de finanțare.

Implementarea măsurilor (de bază și suplimentare) propuse de specialiștii

Administrației Naționale ”Apele Române” și cei ai Administrațiilor Bazinale de Apă are drept scop ca, până în anul 2027, obiectivele de mediu ale corpurilor de apă să fie îndeplinite. Acestea vizează atingerea stării bune a corpurilor de apă prin implementarea tuturor măsurilor necesare de protejare a apelor și prevenire a deteriorării lor. De asemenea, sunt evaluate costurile aferente aplicării măsurilor și sunt identificate sursele de finanțare.

Proiectul Planului Național de Management actualizat – 2021 și proiectele Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice – 2021 sunt principalele instrumente de implementare a legislației europene, specifice componentei de gestionare calitativă a resurselor de apă, respectiv Directiva Cadru Apă.