Sâmbătă se vor încheia înscrierile la Programul MOL de promovare a talentelor

0
330

16 iunie 2018 este ultima zi de înscriere la Programul MOL de promovare a talentelor, ediția a 13-a, organizat de Fundația pentru Comunitate, prin care se oferă sprijin financiar tinerilor sportivi și artiști. Fondul total de sponsorizare este 560.000 lei. Un solicitant poate să obțină maxim 10.000 lei pentru achiziționare de echipamente și materiale sau/și pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare legate de activitatea sportivă sau artistică. Din județul Dolj, în perioada 2006-2017 au obținut finanțare prin Programul MOL de promovare a talentelor 35 de tineri sportivi și artiști, în valoare de 110.000 lei.

Pot participa: elevi născuți între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2010, sau orice echipă de sport sau ansamblu artistic, compus din elevi din categoria de vârstă sus menționată, care își desfășoară activitatea sportivă, respectiv cea artistică în România.

Perioada de depunere a solicitărilor:  17 mai 2018 – 16 iunie 2018

Domeniul sponsorizării: Sport și Artă (toate domeniile)

Volumul total al sponsorizărilor: 560.000 lei, din care 220.000 lei în domeniul sporturilor, 200.000 lei în domeniul artelor și 140.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani.

 

Atenție!

 • doar dosarele complete trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare al dosarului de solicitare;
 • dosarele de solicitare din domeniul artelor trebuie să conțină în mod obligatoriu materiale care să documenteze performanța solicitantului: fotografii, înregistrări audio-video pe suport de CD, DVD sau USB stick;

 

Modalitatea acordării sponsorizării

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 lei pentru:

 1. Achiziționare de materiale, echipament, instrumente sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obținerii de performanțe în domeniul sportiv sau artistic (nu se acceptă solicitările de achiziționare a unor mijloace fixe pentru dotarea sălilor de sport),și/sau
 2. acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanți, ca să poată ajunge la concursuri internaționale și naționale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiții, tabere de profil, cursuri, expoziții, concerte.

Nu se acceptă solicitări care depășesc limita maximă de 10.000 lei.

 

La categoria de vârstă peste 18 ani se pot înscrie, pe bază de invitație, tinerii care au obținut finanțare în ediții precedente ale Programului.

 

Ghidul programului și formularele concursului se găsesc pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Documentația de participare

Dosarul trebuie să cuprindă:

 1. Formularul de înscriere completat și semnat
 2. Ofertă (oferte) de preț listate, valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute
 3. Declarația părintelui / reprezentantului legal completată și semnată
 4. Declarația de susținere (scrisoare de recomandare) din partea antrenorului / profesorului pregătitor
 5. Documentația rezultatelor anterioare ale solicitantului din anii 2017 și 2018 (tabel și copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor). Copiile diplomelor se anexează tabelului în ordinea în care sunt cuprinse în tabel.
 6. Doar pentru categoria arte: fotografii, înregistrări audio video pe suport CD sau DVD.
 7. Articole, apariții în mass media despre performanțe (constituie avantaj)

Dosarele care nu conțin documentele solicitate vor fi considerate neeligibile.

 

Note:

 1. Un participant poate depune un singur dosar de participare.
 2. Solicitări în echipă sau grup se acceptă pentru sporturile practicate în echipă (spre exemplu, fotbal, handbal, baschet, etc.) sau pentru diferite forme de artă practicate în grup (ansambluri corale sau alte formații muzicale, trupe de teatru, etc.). Pentru solicitările în grup sau echipă sunt acceptate doar diplomele obținute în grup sau echipă. Karate (și alte forme de arte marțiale) sau atletism se consideră a fi sport individual, și în consecință se poate solicita finanțare doar individual (cu toate că în aceste sporturi există și probe de echipă, sportul în sine se practică individual). În cazul dansului sportiv, fiind practicat în pereche, se acceptă solicitări în pereche, și se anexează diplomele obținute în pereche (se va completa solicitarea în grup).
 3. A se trimite doar fotocopii ale actelor solicitate.
 4. Documentele expediate nu vor fi returnate participanților.

 

Important:

Pe prima pagină a dosarului se menționează următoarele date:

 • numele solicitantului / solicitanților
 • numele reprezentantului legal al solicitantului și calitatea acestuia (părinte sau tutore)
 • numărul de telefon
 • adresa de e-mail.

Documentele trebuie cuprinse într-un dosar cu șină.

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poștă, la adresa: Fundația Pentru Comunitate, 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I, The Office C. Pe plic se menționează: Program MOL de promovare a talentelor.

Termenul-limită de depunere a documentației (data expedierii poștale): 16 iunie 2018. Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

 

Dosarele complete vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalități ale lumii sportive și artistice, care va acorda punctajul în funcție de performanțele, respectiv situația socială a participanților. Lista câștigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va informa solicitanții câștigători în scris (prin e-mail sau poștă) asupra rezultatului, după care va încheia contracte cu ei. Câștigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea și returnarea contractului de sponsorizare cu anexele cerute.

 

Suma acordată fiecărui câștigător va fi virată în contul bancar menționat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

 

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 15 august 2018, iar câștigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 30 august 2018.

Informații și detalii suplimentare se pot obține sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind pe adresa de e-mail talente@pentrucomunitate.ro.