ISJ Dolj derulează un proiect pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale liceenilor

0
206

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA și  SIVECO România SA derulează pe o perioadă de 18 luni (aprilie 2014 – august 2015) proiectul „Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative ”.

Grupul-țintă al proiectului este format din 4.100 de elevi din învățământul preuniversitar. Aceștia vor fi instruiți în sesiuni de pregătire și evaluare a competențelor digitale; 1.500 de elevi vor fi implicați în programe de cetățenie activă și educație antreprenorială, 3.000 de elevi vor beneficia de  servicii de orientare și consiliere.

Obiectivul general al proiectului constă în susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar prin extinderea oportunităților de învățare pentru elevi, vizând dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea performanțelor școlare în vederea evitării analfabetismului funcțional prin utilizarea de instrumente informatice inovatoare în procesul de predare-învățare-evaluare pentru grupul-țintă al proiectului format din 4.100 de elevi din învățământul preuniversitar.

Prin activitățile sale, proiectul va genera o serie de efecte pozitive, precum: amplificarea procesului de alfabetizare digitală în rândul elevilor, îmbunătățirea performanțelor școlare și a rezultatelor elevilor la testările naționale, creșterea interesului pentru educație, în principal  pentru studiul TIC, mutarea accentului procesului de învățare pe învățarea individualizată și personalizată. Prin implicarea în activitățile proiectului, elevilor li se oferă oportunitatea verificării şi certificării competențelor digitale dobândite în raport cu standardele examenului de bacalaureat, cât și în raport cu cerințele de pe piața muncii actuale.

De asemenea, elevii vor beneficia și de servicii de orientare și consiliere, care contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare, iar pe termen lung,  la îmbunătățirea nivelului de educație al populației.