Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova: Prea mult aplomb şi prea puţină… suferinţă!

0
198

Spectacolul vieţii zilnice provoacă o sumedenie de „crampe” vizuale şi auditive, al cărui inventar ar putea deveni documentaţia unui amplu studiu antropologic. Tevatura prelungită, de-a dreptul iraţională, de la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova, retrogradat în vara trecută, prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, la statutul de liceu, în urma slabelor rezultate de la BAC, -unul dintre criteriile avute în vedere-, nu probează că evenimentul descumpănitor, până la urmă, a fost un şoc de reală magnitudine, sugerând o slabă calitate a procesului educaţional, şi o slabă eficienţă pedagogică, o degradare a atmosferei liceale. Când din 242 de absolvenţi ai claselor a XII-a s-au înscris la BAC în 2019, doar 147 (60,74%) şi s-au prezentat 136, din care au promovat… 77, asta nu e o bagatelă, o nimica toată, un vremelnic reflux calitativ, dacă nu un moment de lirism, metafizică şi reverie dadaistă, menit să alimenteze bombănitul de pe margine, fără îndreptăţire şi fără ecou. Consecinţele unui liceu prost făcut depăşesc din nefericire sfera oarecum inocentă a „culturii generale”. Sigur că discuţia e lungă, că în dezastrul de la BAC 2019 nu s-au regăsit doar cadrele didactice in corpore, ci şi domnii elevi, care nu şi-au dorit –unii- să obţină diploma de Bacalaureat. Cine a vrut să înveţe a învăţat, dar seismul de care vorbeam n-a fost urmat de „reconstrucţia” de rigoare, prin regăsirea calmă a căilor de revigorare a întregului proces educaţional. Şi simularea recentă a BAC 2020 a anunţat o altă degringoladă: 9,8% promovabilitate la cursurile cu frecvenţă şi 0% la cursurile de seral. Ce exprimă aceste rezultate? Exprimă cumva altceva decât o mediocritate înspăimântătoare –ca să folosim un eufemism-, deloc întâmplătoare? Cu alte cuvinte, să fim scuzaţi, nu „Cuvântul Libertăţii”, cum opinează prof. Popescu Eugen, unul dintre liderii de sindicat (FSLI) şi profesorii Spiridon Daniela, Crăciunoiu Floriana, Viorica Busuioc, Totoianu Floriana în notificările făcute -domestice platitudini-, directorului Sorin Hantea Drăgoi, a maculat „prin denigrarea publică nefondată” imaginea Colegiului „Ştefan Odobleja”, ci mai degrabă, propria modestă activitate didactică,  şi chiar lipsă de devotament. Semnează alături de grupul de cadre didactice enumerat şi profesoara de Limba şi literatura română, Dima Julieta Andreea. O nedumerire: simularea BAC 2020 n-a cuprins şi testarea la disciplina pe care o predă? Nu dăm calificative cadrelor didactice, nu este competenţa noastră, dar lucrurile sunt cum sunt, şi nu reproducem din dialogurile învolburate care au loc în şedinţele Consiliului de Administraţie, organ de conducere al unităţii de învăţământ, potrivit art. 96 din Legea 1/2011, coroborat cu Ordinul numărul 5079/2016 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Bugetarea celor cinci forme de învăţământ -liceal (cursuri de zi), liceal (cursuri serale), profesional, post-liceal, şcoală de meserii- presupune sume consistente din partea ministerului Educaţiei Naţionale şi Primăriei Craiova. Dar problema este alta. Numai în luna ianuarie (3 săptămâni de curs), plata cu ora (491 de ore), în afara normei didactice (18 ore) a însumat 220 milioane lei. Printre beneficiari: prof. Ileana Dogaru (13 ore, în afara normei didactice), Mateiaş Emilia (14 ore), Lavinia Mihaela Florea (20 ore), Dima Julieta Andreea (5 ore), Popescu Eugen (7 ore), Băbălan Aurel (14 ore), Spiridon Daniela (14 ore), Marcu Mădălin (18 ore). Dar s-au ţinut efectiv aceste ore? Complicată situaţie. Fiindcă se pot proba plăţi fictive sau nejustificate. Cât de moral este atunci, ca în condiţiile augmentării –subliniem, justificată– a salariilor tuturor cadrelor didactice, orice reviriment didactic să rămână doar în stadiul de deziderat. Înţelegem că actualul director (cu delegaţie), Sorin Hantea Drăgoi, din luna decembrie, încerca în şedinţa Consiliului de Administraţie, de ieri, după cea din ziua precedentă „neţinută”, să obţină aprobarea orarului pe semestrul doi, punct distinct pe ordinea de zi cuprinzând 19 puncte. La ce dată a început semestrul doi? Nu cumva Colegiul „Ştefan Odobleja” chiar se plasează într-o altă logică. Cine întreţine atmosfera de tensiune, uneori irespirabilă, în şedinţele de CA? Nu cumva directoarea adjunctă Ileana Dogaru and company? Şi încă o observaţie: contenciosul cu Liceul „Voltaire”, pe seama pavilionului ocupat, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, de altfel tranşat de Curtea de Apel Craiova, prin decizia 2827/ 17 decembrie 2019, camuflează de fapt o stare de lucruri anacronică, cu o inflaţie de multe veleitarisme şi multe derapaje de la etica didactică, buna cuviinţă şi buna intenţie, care n-ar fi trebuit tolerate de ISJ Dolj? Un detaliu ocultat din păcate, premeditat: Colegiul „Ştefan Odobleja” a doborât anul trecul Doljul, în topul alcătuit la nivelul ţării, după sesiunea din vară a BAC, nu l-a ridicat. Că ne place sau nu, liceul prost făcut are consecinţe imense pentru absolvenţii lui. Asta e drama! Asta e consecinţa „bătăliei” iraţionale pentru ora de curs de 40 de minute, cum se şi obţinuse într-o şedinţă anterioară de CA. Mizele sunt mici. Iar răzmeliţele destabilizatoare, şi repetate, din CA în primul rând, nu duc în altă parte, decât… unde ne aflăm. Din păcate. Că vinovăţiile trebuie partajate, şi nu toate cadrele didactice se regăsesc „pauşal”, pe acelaşi mal al indiferenţei şi superficialităţii, se poate discuta. Dar este cam târziu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul
Numele

Operaţie antispam (completează):  *