Administratorii de asociații vor fi reevaluați

0
100

Toți administratorii asociațiilor de proprietari din Craiova în funcție trebuie să își vizeze certificatele de atestare a pregătirii profesionale. Primăria Craiova îi anunță pe aceștia că trebuie să își depună documentele la sediul municipalității – atestatul în original, cazierul judiciar, dovada că e apt din punct de vedere medical și psihologic o astfel de activitate – până la data de 5 martie, urmând ca examenul propriu-zis să îl susțină pe data de 15 martie, la Colegiul Național „Elena Cuza”.

Aceștia vor fi evaluați printr-un test-grilă care va conţine 20 de întrebări din legislaţia specifică activităţii de administrare a imobilelor. Testul-grilă, care este stabilit de comisia de atestare, se consideră promovat în cazul obţinerii a cel puţin 60 de puncte. Certificatul de atestare al administratorilor de imobile se suspendă în două cazuri. Dacă nu a promovat testul la evaluarea anuală a capacităţii profesionale, suspendarea nu poate fi mai mare de 4 luni, interval în care are obligaţia de a solicita o nouă evaluare şi de a promova testul. Dacă nu s-a prezentat, nemotivat, la evaluarea anuală şi nu a solicitat evaluare în următoarele 3 luni, suspendarea va avea loc până la data evaluării la care va solicita să participe.

În ambele cazuri de suspendare se va depune certificatul de atestare la Primăria municipiului Craiova, sub sancţiunea retragerii calităţii de administrator. Suspendarea certificatului de atestare se dispune prin dispoziţia primarului.