Organizaţiile de cercetare recrutează studenţi

0
137

Studenţii români au ocazia de a se înscrie şi a lucra în una din cele mai cunoscute organizaţii mondiale de cercetare, Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN).

Pentru anul acesta, Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară oferă curanţilor posibilitatea de a accesa mai multe programe de formare şi de a începe o carieră în domeniul ştiinţei. Acestea au o durată cuprinsă între 4 şi 12 luni, iar peste 100 de locuri sunt disponibile. Termenul-limită de aplicare este 6 aprilie a.c.

Deschis studenţilor de nivel licenţă care provin din ţări membre CERN, printre care se află şi România, acest program constă în realizarea unui stagiu de formare practică finalizat cu un proiect. Pentru a fi selectaţi, studenţii care candidează trebuie să îşi încarce situaţia şcolară pentru ca aplicaţia lor şi CV-ul să fie luate în considerare.

Disciplinele căutate

Disciplinele de care Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară este interesată sunt: fizică aplicată, IT, matematică, electrică, electronică, inginerie mecanică sau civilă, instrumentalizare pentru acceleratoare sau experimente de fizică a particulelor, ştiinţa materialelor, protecţie radioactivă, siguranţa şi protecţia mediului înconjurător, comunicarea ştiinţei, supraveghere, vid cuantic.

Potrivit regulamentului de organizare a concursului, studenţii specializaţi în fizica particulelor teoretic nu se califică pentru acest program. Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie să aibă finalizate 18 luni la nivel de studii de licenţă, şi să poată desfăşura acest program între 4 şi 12 luni rămânând student full-time, înscris la universitatea de origine. O condiţie importantă pentru participanţi este să cunoască bine limba engleză sau franceza.

Ce se oferă candidaţilor?

Candidaţii declaraţi admişi vor beneficia de o alocaţie lunară pentru a acoperi cheltuielile pentru o singură persoană în zona Geneva. De asemenea, vor fi acoperite toate cheltuielile asociate, dar şi o asigurare de sănătate.

Aplicanţii vor fi selectaţi de o comisie ce se reuneşte de două  ori pe an, în aprilie şi noiembrie. Rezultatele vor fi comunicate după întrunirea Comisiilor. Datele şi termenele-limită corespondente pentru aplicaţie sunt accesibile pe site-ul Organizaţiei Europeane pentru Cercetare Nucleară (CERN).