Cursuri de formare profesională pentru şomerii din Regiunea S-V Oltenia

0
137

Reprezentanţii Alianţei Civice a Romilor din România (ACRR) şi ai organizaţiei Tinerii Romi pentru Unitate, Solidaritate şi Transparenţă – (TRUST) au lansat cursurile de formare profesională în meseriile de frizer şi de lucrător finisor în construcţii,  care se vor desfăşura la Liceul „Spiru C. Haret” din Craiova. La aceste cursuri pot participa şomerii din Regiunea Sud-Vest Oltenia, din judeţele Gorj, Dolj şi Mehedinţi, dar numai după ce au beneficiat de serviciile integrate de mediere şi consiliere pe piaţa muncii. În noiembrie 2011, cele două organizaţii au lansat cursurile de formare profesională în meseriile de lucrător în alimentaţie şi de antreprenor.

Absolvenţii acestor cursuri vor obţine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care va fi eliberat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – (CNFPA). Această acţiune face parte din proiectul “Dezvoltare durabilă prin acces egal pentru toţi pe piaţa muncii”, ce îşi propune să ajute 2.000 de persoane din Regiunea Sud-Vest Oltenia care nu au un loc de muncă, în a deprinde abilităţi de relaţionare cu angajatorii. Programul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni şi vizează în special persoanele de etnie romă. Grupul-ţintă va fi împărţit în 1.800 de persoane inactive şi 200 de şomeri de lungă durată din judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi şi va beneficia de o serie de măsuri de inserţie pe piaţa muncii în Regiunea Sud-Vest Oltenia. Proiectul mai vizează şi persoane care au părăsit timpuriu şcoala.

Pentru a veni în ajutorul şomerilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia, ACRR şi TRUST le-au pus acestora la dispoziţie şi un număr de telefon gratuit, de tip TelVerde – 00.800.800.384 –, unde şomerii din judeţele Gorj, Dolj şi Mehedinţi au sunat şi au intrat în legătură cu experţii celor două organizaţii. În ultimele luni, reprezentanţii celor două asociaţii au organizat periodic întâlniri cu cei care îşi caută un loc de muncă, pentru a-i ajuta să-şi întocmească un CV, să susţină un interviu pentru angajare şi să-i motiveze pentru a-şi găsi o slujbă.


Doritorii se pot adresa la sediul Centrului Local de Resurse pentru Ocupare (CLRO, situat în Craiova, pe strada „România Muncitoare” nr. 74) sau pot obţine informaţii direct la TelVerde 0800.800.384 sau 0251/419.044.


Proiectul “Dezvoltare durabilă prin acces egal pentru toţi pe piaţa muncii” beneficiază de o finanţare de 2.083.481 lei din Fondul Social European (FSE), prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Organismul Intermediar Regional POSDRU, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Axa Prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. “Dezvoltarea şi Implementarea măsurilor active de ocupare”.