Recomandări ale Federaţiei Naţionale a Părinţilor

0
223
Federația Națională a Părinților face o serie de recomandări părinților, pentru a urmări modul în care unitățile de învățământ își elaborează propriile regulamente de organizare și funcționare și „să refuze semnarea contractelor educaționale care încalcă prevederile legale”, potrivit unui comunicat prezentat de Edupedu.ro. 

FOTO: Pixabay.com

Astfel,  organizația a primit mai multe sesizări „cu privire la modul în care unele unități de învățământ încălcă drepturile părinților și elevilor prin introducerea în Regulamentele de organizare şi funcționare a unor prevederi abuzive”. Adesea, cei care semnalează ilegalitatea sunt părinții care nu sunt în consiliul școlii.

 Comunicatul  Federației Naționale a Părinților

Având în vedere tot mai multe sesizări pe care le primim cu privire la modul în care unele unități de învățământ încălcă drepturile părinților și elevilor prin introducerea în Regulamentele de organizare şi funcționare a unor prevederi abuzive, Federația Națională a Părinților consideră necesară informarea părinților asupra următoarelor aspecte. Unitățile de învățământ preuniversitar se organizează şi funcționează conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației Nr. 4183/2022. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate conține reglementări specifice fiecăreia, doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice prevederi care încalcă legislația în vigoare sunt nule de drept. Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se elaborează de către un colectiv de lucru din care trebuie să facă parte şi reprezentanți ai părinților. Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinților și asociației părinților, acolo unde există, condiție obligatoriu de îndeplinit anterior aprobării în consiliul de administrație al respectivei unități de învățământ. Unitățile de învățământ încheie cu părinții sau reprezentanții legali un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Modelul contractului educațional este prevăzut în anexa la ROFUIP. Acesta poate fi particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ, respectându-se prevederile legale în vigoare, doar după consultarea părinților.  Luând în considerare toate aspectele precizate, Federația Națională a Părinților recomandă tuturor părinților să urmărească modul în care unitățile de învățământ își elaborează propriile regulamente de organizare și funcționare, să își desemneze reprezentanții în consiliile și comisiile din care au dreptul să facă parte, care să le reprezinte cu adevărat interesele și să refuze semnarea contractelor educaționale care încalcă prevederile legale. De asemenea, în situația în care constată existența în regulamente a unor încălcări ale normelor legale în vigoare, recomandăm sesizarea imediată a organismelor abilitate şi a Federației, în vederea luării măsurilor legale care se impun.