Noutăţi în legislaţie, pentru învăţământul preuniversitar

0
394

Ieri, într-o conferinţă de presă, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, prof. Monica Leontina Sună, a prezentat ultimele noutăţi în ceea ce priveşte legislaţia, subiectele dezbătute fiind „Masa caldă în şcoli” oferită elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, şi echivalarea studiilor pentru elevii şi cei care au terminat studiile liceale, plecaţi în străinătate, care se întorc în ţară.

De curând, a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă, care reglementează continuarea Programului Naţional „Masa caldă în şcoli”, destinat preşcolarilor şi elevilor din 50 de universităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Bugetul alocat proiectului a crescut de la 30,7 milioane de lei la 46,7 milioane de lei, ceea ce a permis majorarea pachetului alimentar de la şapte lei la zece lei/zi/beneficiar. Una dintre noutăţi se referă la la trecerea de la an şcolar la an calendaristic, pentru acordarea pachetelor alimentare. Cea de-a doua modificare menţionează implementarea Programului – pilot pentru o perioadă mai lungă de timp, fiind necesară continuarea pilotării pentru cel puţin un ciclu de învăţământ. „În urma derulării proiectului, în anii precedenţi, s-au constatat mai multe efecte pozitive asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi: scăderea ratei abandonului şcolar, diminuarea absenteismului şi a întârzierilor la prima oră de curs, formarea deprinderii la copii a unei alimentaţii sănătoase, consolidarea relaţiei familie – şcoală, prin implicarea părinţilor în educarea copiilor în privinţa unei alimentaţii sănătoase şi reducerea migraţiei elevilor din unităţile de învăţământ din mediul rural în cel urban. La noi, de acest program beneficiază elevi ai Liceului Teoretic „Adrian Păunescu  din comuna Bârca, unde, în 2017, au fost înscrişi 486 de elevi, dar, din cauza absenţelor, au beneficiat 432. Potenţialul actual este de 513 de elevi/an. Acolo, în lipsa unei cantine, s- adoptat măsura aducerii masei calde prin servicii de catering”, a precizat prof. Monica Leontina Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Aceasta a făcut referire şi la echivalările de studii ale celor plecaţi în străinătate. „În anul şcolar precedent, au fost 376 de atestate, cele mai multe fiind pentru elevii care au studiat în Italia (186), în Spania (93), Regatul Unit al Marii Britanii (35), iar câte unul din China, Republica Moldova, Bahrein şi Albania. De la începutul anului şcolar 2018/2019, au fost 64 de echivalări, iar în noiembrie, până acum, s-au înregistrat, la Secretariatul ISJ Dolj, 12 dosare ale unor persoane mature, care vin din Elveţia, şi care solicită înscrierea la Colegiul Universitar „Spiru Haret” din Craiova, pentru a-şi finaliza studiile începute în ţara de origine”.