Eficientizarea procesului decizional în domeniul politicii externe

0
87

Comisia Europeană a propus, în 12 septembrie, modalități de îmbunătățire a capacității Uniunii Europene de a juca un rol mai important și mai eficient pe scena mondială. În special, președintele Juncker a propus ca statele membre să utilizeze normele UE existente pentru a trece de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată în anumite domenii ale politicii externe și de securitate comune a UE (PESC). Acest lucru ar permite UE să devină un actor mai puternic pe plan mondial, care să poată, în mai mare măsură, să modeleze evenimentele mondiale și să își asume responsabilitățile internaționale.

În discursul privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat:  „Trebuie să ne perfecționăm capacitatea de a vorbi cu o singură voce în materie de politică externă. De aceea Comisia propune astăzi trecerea la votul cu majoritate calificată în anumite domenii ale relațiilor noastre externe. Nu este vorba de toate domeniile, ci numai de anumite domenii specifice, inclusiv aspectele legate de drepturile omului și misiunile civile. Acest lucru este posibil în temeiul tratatelor actuale și am convingerea că a sosit momentul să utilizăm „clauza pasarelă” – această „comoară pierdută” din Tratatul de la Lisabona – care ne permite să trecem la votul cu majoritate calificată.”

Comisia a identificat trei domenii specifice în care se poate realiza această trecere pentru a se asigura că UE își promovează mai bine valorile pe plan mondial, își apără interesele și ia decizii rapide astfel încât: (1) să răspundă în mod colectiv atacurilor la adresa drepturilor omului, (2) să aplice sancțiuni eficace și (3) să lanseze și să gestioneze misiuni civile în materie de securitate și apărare.

Valorificarea potențialului tratatelor

Prin modificări succesive aduse tratatelor, statele membre au trecut treptat la votul cu majoritate calificată utilizat din ce în ce mai mult pentru luarea deciziilor. Cu toate acestea, dispozițiile existente ale tratatelor, care permit mai multă flexibilitate în chestiunile legate de politica externă și de securitate comună, rămân în mare parte neutilizate. Acest lucru este valabil în cazul articolului 31 alineatele (2) și (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), al cărui potențial a rămas până acum neexploatat. În lumea complexă, conectată și contestată în care trăim, a venit momentul să utilizăm aceste instrumente existente astfel încât Uniunea să dispună de mai multe mijloace pentru a-și proteja cetățenii, a promova interese comune și a asigura stabilitatea în vecinătatea sa și dincolo de aceasta.

Deși politica externă și de securitate comună a UE a fost consolidată în mod considerabil în ultimii ani, există încă o serie de cazuri în care unanimitatea votului a constituit un obstacol în calea unui proces decizional eficace și a împiedicat UE să acționeze rapid și ferm. În consecință, Comisia Europeană a identificat domenii concrete în care capacitatea UE de a acționa ar putea fi mult îmbunătățită. În comunicarea prezentată astăzi, Comisia Europeană identifică domeniile în care Consiliul ar putea să valorifice potențialul tratatelor existente pentru a extinde utilizarea votului cu majoritate calificată, menținând totodată o cultură a consensului în cadrul UE. Sporirea eficienței procesului decizional în domeniul politicii externe este și mai importantă din perspectiva unei posibile extinderi viitoare a Uniunii Europene.

Mai precis, Comisia Europeană invită liderii să convină, în cadrul summit-ului de la Sibiu din 9 mai 2019, asupra extinderii sferei de aplicare a votului cu majoritate calificată în cadrul politicii externe și de securitate comune, prin utilizarea articolului 31 alineatul (3) din TUE, așa-numita „clauză pasarelă”, care îi permite Consiliului European să autorizeze (în unanimitate) Consiliul să ia decizii cu majoritate calificată în anumite cazuri legate de politica externă și de securitate comună. Acestea se referă la:

  1. Pozițiile privind chestiuni legate de drepturile omului în forurile internaționale;
  2. Deciziile de instituire a regimurilor de sancțiuni;
  3. Deciziile privind misiunile civile din cadrul politicii externe și de securitate comune.

Votul cu majoritate calificată consolidează Uniunea și contribuie la obținerea consensului

În alte domenii în care votul cu majoritate calificată este regula – în special în politica comercială a UE – experiența arată că acesta nu duce numai la consolidarea rolului UE ca actor global, ci și la decizii mai eficace. Perspectiva votului cu majoritate calificată este un catalizator puternic pentru implicarea statelor membre în obținerea unui consens eficace și în asigurarea unității. Consensul presupune, de asemenea, un grad mai mare de asumare a deciziilor luate.

În plus, tratatul prevede o serie de garanții specifice pentru protejarea intereselor și prerogativelor fundamentale ale statelor membre în domeniul politicii externe și de securitate comune: deciziile care au implicații militare și în domeniul apărării sunt excluse de la votul cu majoritate calificată [articolul 31 alineatul (4) din TUE]. Mai mult, articolul 31 alineatul (2) din TUE prevede o „frână de urgență”, care permite unui stat membru să se opună unei decizii luate cu majoritate calificată „din rațiuni vitale de politică națională pe care le prezintă”.

Context

Următoarele domenii de politică sunt în continuare adoptate sistematic cu unanimitate de voturi: impozitarea, securitatea socială sau protecția socială, aderarea unor noi țări la UE, cooperarea polițienească operațională și politica externă și de securitate comună, chiar dacă tratatele prevăd posibilitatea de a se recurge la forme mai flexibile de luare a deciziilor.

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede posibilitatea trecerii de la regula generală care impune în prezent unanimitatea pentru adoptarea deciziilor privind politica externă și de securitate comună la votul cu majoritate calificată. Articolul 31 alineatul (2) din TUE permite deja Consiliului să decidă cu majoritate calificată în anumite cazuri prestabilite. „Clauza pasarelă” specifică pentru politica externă și de securitate comună, prevăzută la articolul 31 alineatul (3) din TUE, conferă Consiliului European competența de a extinde votul cu majoritate calificată și la alte aspecte legate de politica externă și de securitate comună, dacă statele membre decid acest lucru în unanimitate. Ambele dispoziții ale tratatului reflectă convingerea conform căreia, pentru a fi eficientă, oportună și credibilă, politica externă și de securitate comună s-ar putea îndepărta treptat de la votul în unanimitate, cel puțin în anumite domenii selectate.