Eficiență sporită cu ajutorul unei arhitecturi financiare europene consolidate

0
84

Comisia Europeană a prezentat miercuri, 12 septembrie, acțiuni pentru un model de guvernanță mai eficace și pentru o colaborare mai intensă între actorii multilaterali și cei naționali din domeniul dezvoltării.

Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Uniunea Europeană a înregistrat rezultate impresionante în ceea ce privește sprijinirea investițiilor în afara UE. Dar am putea realiza mult mai multe dacă am conlucra mai eficient și mai strâns. Nu avem nevoie de instituții noi sau de grupuri de înțelepți pentru a ne îndeplini obiectivele: avem nevoie de decizii înțelepte, luate rapid cu ajutorul structurilor noastre existente și al partenerilor noștri. Comisia este gata să-și îndeplinească rolul de a indica direcția corectă. Numeroasele provocări și oportunități investiționale din Africa, din vecinătatea UE și din lume nu pot aștepta.”

La 12 septembrie 2018, cu ocazia discursului său privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a propus o nouă „Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile”, pentru a concentra investițiile în cele mai importante domenii: competențele și crearea de locuri de muncă. Pentru îndeplinirea acestui scop, este nevoie de un model de guvernanță mai eficace și de o colaborare mai intensă între actorii multilaterali și cei naționali din domeniul dezvoltării. Astfel, Comisia Europeană prezintă astăzi mai multe modalități de a răspunde provocărilor investiționale și de a profita de oportunitățile din Africa, din vecinătatea UE și din lumea largă. Aceste modalități includ invitații pentru lansarea unor inițiative comune între actorii multilaterali și cei naționali din domeniul dezvoltării și pentru instituirea unei arhitecturi financiare europene consolidate care poate realiza ambiția Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, care constituie o nouă propunere.

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Trebuie să sporim puterea financiară a acțiunii externe a UE. Principiul este simplu. Urmând modelul inovator al Planului de investiții pentru Europa, vom înmulți fondurile disponibile îmbinând bugetul UE cu fonduri din partea BEI, a BERD, a băncilor de dezvoltare ale statelor membre și ale sectorului privat. Astfel, vom putea investi mai mult în programe care sprijină creșterea, locurile de muncă și dezvoltarea și care contribuie la combaterea cauzelor profunde ale migrației în vecinătatea noastră, în Africa și mai departe.”

Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, a declarat: „Facilitarea investițiilor publice și private în Africa, în vecinătate și pe teritoriile altor parteneri din întreaga lume este esențială pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, pentru promovarea stabilității și pentru depășirea dificultăților la nivel mondial, într-un context caracterizat de fragilitate economică și politică. Prin Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, care a fost propus recent, Comisia are planuri foarte ambițioase în acest domeniu. Sunt convins că arhitectura pe care o propunem astăzi este, pe termen scurt, cea mai bună și mai eficientă modalitate de a ne pune în practică propunerile ambițioase.”

Evitarea dublării, grație unei colaborări mai intense

Comisia a identificat un domeniu în care Banca Europeană de Investiții (BEI), în calitate de bancă a UE, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și actorii naționali și regionali din domeniul dezvoltării pot colabora mai intens pentru a beneficia reciproc de experiență și expertiză, menținând totodată diversitatea pieței. Un astfel de exemplu de coordonare deja realizată cu succes este Cadrul de investiții pentru Balcanii de Vest (link is external), în care Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sunt partenere, împreună cu Comisia, cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și cu alți câțiva donatori bilaterali. Un astfel de model ar putea fi reprodus în alte zone. Ar trebui utilizate structurile deja existente, mai degrabă decât să fie create unele noi, iar în centrul atenției ar trebui să se afle sinergiile și o conlucrare mai eficientă. De exemplu, acest lucru se poate realiza printr-o specializare regională și tematică relevantă a fiecărei instituții financiare partenere existente sau cu ajutorul unor inițiative comune.

Eficiență sporită cu ajutorul unei arhitecturi financiare europene consolidate

Pentru a se asigura că UE își îndeplinește obiectivele în materie de politică externă și că banii contribuabililor sunt cheltuiți în mod eficient, Comisia este gata să exercite o îndrumare și o supraveghere mai puternice în materie de politică atunci când trebuie luate decizii privind utilizarea garanției bugetare a UE pentru investițiile externe – fără a-și asuma atribuțiile unei bănci de dezvoltare. În plus, Comisia propune o coordonare prealabilă mai intensă cu statele membre, pentru ca UE să exprime un punct de vedere unic în cadrul structurilor de guvernanță ale instituțiilor financiare internaționale și pentru îndeplinirea cu mai mult succes a obiectivelor UE în materie de finanțare a dezvoltării. Pe termen lung, această abordare ar putea deschide calea unui vot comun în cadrul Consiliului de administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în numele tuturor statelor membre ale UE.

În sfârșit, în temeiul următorului cadru financiar multianual (CFM), UE ar trebui să instituie o platformă pentru investiții externe care să reunească în cadrul unei singure platforme toate programele și instrumentele de investiții externe existente finanțate din bugetul UE. Comisia și statele membre ar stabili prioritățile sectoriale și geografice, iar experți independenți ar efectua evaluări ale riscurilor aferente programelor și portofoliilor de proiecte. Pe baza expertizei lor, Banca Europeană de Investiții (partenerul UE în domeniul investițiilor) și alte instituții de finanțare a dezvoltării ar avea acces direct la garanția UE pentru a oferi cea mai mare valoare adăugată pe teren. Comisia ar fi responsabilă cu verificarea conformității cu politicile a proiectelor în pregătire și cu gestionarea în ansamblu a utilizării garanției UE, fără însă a efectua vreo operațiune bancară.

Etapele următoare

În octombrie 2018, Comisia va convoca toți actorii relevanți, inclusiv statele membre, instituțiile de finanțare a dezvoltării și alte părți interesate, pentru a operaționaliza cât se poate de repede acțiunile prezentate azi. Acest lucru nu aduce atingere negocierilor în curs referitoare la viitorul Instrument de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe care l-a propus Comisia în iunie 2018, cu o dotare de 89,2 miliarde EUR din bugetul UE. Cu ajutorul celor trei componente ale sale (geografică, tematică și de răspuns rapid), instrumentul va răspunde unor provocări la nivel mondial, cum ar fi drepturile omului, egalitatea de gen, schimbările climatice, migrația și prevenirea conflictelor. Propunerea are în vedere cele mai adecvate unelte financiare pentru contextul dat, cum ar fi granturile, instrumentele financiare și garanțiile sau o îmbinare a acestora. Propunerea integrează modelul planului de investiții externe și dă amploare Fondului european pentru dezvoltare durabilă, oferind o nouă garanție pentru acțiune externă de până la 60 de miliarde EUR. Acum, propunerea face obiectul negocierilor dintre Parlamentul European și statele membre din cadrul Consiliului.

Context

Pentru a face față provocărilor tot mai complexe ale lumii care ne înconjoară, de la conflicte și migrație la schimbările climatice și la dificultățile demografice, finanțarea dezvoltării trebuie să utilizeze o combinație de surse de fonduri, atât publice, cât și private. UE trebuie să-și adapteze modelele actuale pentru a-și spori la maximum eficacitatea în țările în curs de dezvoltare.