Colaborare între Universitățile din Craiova şi Bourgogne

0
231

În prima jumătate a anului 2018, Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Mecanică – Centrul de Cercetare  pentru „Materiale composite pentru structuri statice, dinamice şi biofuncţionale realizate prin metalurgia pulberilor şi tehnologii conexe (ComIng)” a fost parte într-un proiect ERASMUS +, desfăşurat cu Institutul Superior de Automobile şi Transporturi (ISAT), al Universităţii din Bourgogne. În cadrul acestuia, pe o perioadă de şase luni, studenţii francezi Benjamin Daiguebonne,Antoine Letrong,MickaelFiakaifonuau desfăşurat un program  de inteship, în vederea realizarea proiectelor de „Licenţă”, „Disertaţie”, respectiv „Master” în mai multe domenii: „Tehnologia de injecţie de medie/joasă presiune de pulberi biocompozite pentru dispozitive medicale miniaturizate” (coord. conf.dr.ing. Gabriela Sima);„Monitorizarea structurilor inoxidabile „duplex”, prin tratamente termice complexe” (coordonator prof. dr.ing. Cristina Teişanu); „Tehnologia de fabricaţie 3D printing pentru fabricarea de tipologii avansate de implanturi dentare”, prof.univ.dr. Oana Gîngufiind cea care a coordonat programul. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost prezentate în cadrul sesiunii de susţinere a proiectelor.