Ministerul Culturii acordă finanţări nerambursabile pentru proiectele artiştilor profesionişti

0
305

Ministerul Culturii organizează sesiunea de selecţie a ofertelor culturale pentru Programul Cultural Naţional pentru susţinerea financiară a taberelor de creaţie plastică naţionale şi internaţionale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.

 Prin intermediul acestui program, Ministerul Culturii acordă finanţări nerambursabile pentru producerea  de bunuri culturale, în cadrul unor evenimente naţionale sau internaţionale organizate pe teritoriul României şi destinate exclusiv artiştilor profesionişti.

Potrivit site-ului ministerului, www.cultura.ro, «la sesiunea de selecţie poate participa orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică de drept public sau privat, română sau străină, cu sediul în România, care să îndeplinească calitatea de operator cultural, denumită în continuare solicitant, cu excepţia persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Ministerului Culturii, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat. Nu pot participa persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiei organizatoare, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea, inclusiv».

 Pentru a participa la selecţie, solicitantul trebuie să depună la sediul ministerului o ofertă culturală, prezentată sub forma unei cereri de finanţare, conform modelului prevăzut în Regulamentul de organizare al sesiunii de selecţie. Înscrierea la sesiunea de selecţie se va realiza fără taxă, prin depunerea cererii la sediul din bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, 030833, Bucureşti, în atenţia Compartimentului Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană (tel./fax 021.222.32.13, e-mail cmfpac.mccpn@gmail.com) sau prin transmiterea acesteia prin poştă la aceeaşi adresă. Termenul-limită de depunere este 2 iulie, ora 16.00, indiferent de modalitatea de transmitere.