Se dă startul probelor de aptitudini, pentru elevii de clasa a VIII-a

0
160
Astăzi şi mâine, se desfăşoară înscrierea elevilor de clasa a VIII-a, pentru susţinerea probelor de aptitudini, pentru admiterea în clasa a IX-a, în anul şcolar 2019/2020, la liceele cu profil pedagogic, sportiv, artistic, teologic, iar pentru învăţământul militar pe 16 mai. Probele se vor susţine în perioada 15 – 17 mai. De asemenea, tot în 13 – 14 mai, candidaţii care optează pentru învăţământul bilingv pot depune cererile de susţinere a probelor de verificare a cunoştinţelor la limbi moderne. După experienţa anilor trecuţ, ţi acum se aşteaptă un număr mare de elevi care să participe la aceste probe.
Inspectoratul Şcolar Judeţean a stabilit zece centre de desfăşurare a aptitudinilor. Astfel, la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, se vor susţine aptitudinile muzicale, cele artistice şi cele fizice, precum şi un interviu, de către cei care vor să devină învăţători sau educatori. La Liceul de Arte „Marin Sorescu”, se  vor desfăşura probele la muzică şi arte vizuale, iar la învăţmântul teologic, examinările vor avea loc la Liceul Adventist şi Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul”. Cei care optează pentru sport au mai multe locaţii, în funcţie de disciplina aleasă. Pentru fotbal – Colegiul Tehnic Energetic Craiova; volei – Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”; scrimă – Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”; handbalul, baschetul şi tenisul de masă – Cubul Sportiv Şcolar; la atletism – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. La Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, binenţeles, cai care opteazî pentru această carieră. Probele la limbile moderne vor avea loc în două centre: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate  şi Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” – proba scrisă la engleză, cea orală fiind numai la prima unitate amintită, iar la celelalte limbi moderne – franceză, germană şi spaniolă, la LTTCF. Candidaţii care promovează , pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea cunoştinţelor de limba modernă, ori au obţinut premiile I – III sau menţiune la olimpiade pot solicita echivalea acestora.